Del fra: : :  
24.01.2020 kl. 10:00
Møde i Salen
Møde nr. 53 i Salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 34:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om krav om danskprøve og/eller indfødsretsprøve for ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser.

Af Peder Hvelplund (EL) og Rosa Lund (EL).

(Anmeldelse 22.01.2020).

2) Forespørgsel nr. F 27:

Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om vurderingen af ny medicin til sjældne sygdomme.

Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 17.12.2019. Fremme 19.12.2019).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 96:

Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Ophævelse af begrænsning af dobbeltuddannelse).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 17.01.2020).