Del fra: : :  
28.01.2020 kl. 13:00
Møde i Salen
Møde nr. 54 i Salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35:

Forespørgsel til justitsministeren om sociale medier og ytringsfrihed.

Af Marie Krarup (DF) og Pernille Bendixen (DF).

(Anmeldelse 23.01.2020).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 36:

Forespørgsel til transportministeren om trafikale investeringer.

Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Hans Kristian Skibby (DF), Niels Flemming Hansen (KF), Mette Thiesen (NB) og Ole Birk Olesen (LA).

(Anmeldelse 24.01.2020).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 37:

Forespørgsel til finansministeren og finansministeren om EU’s kommende 7-årsbudget. (Hasteforespørgsel).

Af Jens Rohde (RV), Lars Aslan Rasmussen (S), Jan E. Jørgensen (V), Morten Messerschmidt (DF), Halime Oguz (SF), Søren Søndergaard (EL), Katarina Ammitzbøll (KF), Rasmus Nordqvist (ALT) og Peter Seier Christensen (NB).

().

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]:

Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om vurderingen af ny medicin til sjældne sygdomme.

Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 17.12.2019. Fremme 19.12.2019. Forhandling 24.01.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 52 af Liselott Blixt (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 53 af Birgitte Vind (S), Stinus Lindgreen (RV), Karsten Hønge (SF), Peder Hvelplund (EL) og Susanne Zimmer (ALT)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 42:

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 31.10.2019. 1. behandling 07.11.2019. Betænkning 16.01.2020. 2. behandling 21.01.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 30:

Forslag til folketingsbeslutning om grænsekontrol ved indrejse fra Sverige til Danmark.

Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

(Fremsættelse 12.11.2019. Omtrykt. 1. behandling 07.01.2020. Betænkning 21.01.2020).

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 20:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et forsimplingsudvalg.

Af Dennis Flydtkjær (DF) m.fl.

(Fremsættelse 31.10.2019. 1. behandling 04.12.2019. Betænkning 23.01.2020).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 90:

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.12.2019. 1. behandling 09.01.2020. Betænkning 23.01.2020).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 91:

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven og personskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget, beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi og nedsættelse af bundskatten).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.12.2019. 1. behandling 09.01.2020. Betænkning 24.01.2020).

10) Forespørgsel nr. F 23:

Forespørgsel til justitsministeren om at dæmme op for antisemitisme i Danmark.

Af Peter Skaarup (DF) og Pia Kjærsgaard (DF).

(Anmeldelse 22.11.2019. Fremme 26.11.2019).