Del fra: : :  
29.01.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 55 i salen

1) Forespørgsel nr. F 37:

Forespørgsel til finansministeren om EU’s kommende 7-årsbudget. (Hasteforespørgsel).

Af Jens Rohde (RV), Lars Aslan Rasmussen (S), Jan E. Jørgensen (V), Morten Messerschmidt (DF), Halime Oguz (SF), Søren Søndergaard (EL), Katarina Ammitzbøll (KF), Rasmus Nordqvist (ALT) og Peter Seier Christensen (NB).

(Anmeldelse 28.01.2020. Fremme 28.01.2020).

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 98:

Forslag til lov om forbud mod udbud af opgavebesvarelser m.v. til eksaminander på en uddannelsesinstitution under Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 23.01.2020).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 66:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny familiepolitik.

Af Marie Krarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.12.2019).

1) Til udenrigsministeren af:

Morten Messerschmidt

Vil udenrigsministeren, eftersom brexit om få dage bliver en realitet, oplyse, hvilke muligheder han i de kommende år ser for Danmark til at kunne tage kompetence tilbage fra EU – eksempelvis på udlændinge- eller velfærdsområdet – og hvad han aktivt vil gøre, for at den proces, briterne har sat i gang, bliver brugt til at udfordre EU?

(Spm. nr. S 604).

2) Til udenrigsministeren af:

Morten Messerschmidt

Vil udenrigsministeren, efter at Berlingske i sidste uge beskrev, hvordan Saudi-Arabien sender millioner af kroner af sted til bl.a. Taiba Moskeen på Nørrebro, svare på, om han vil rejse dette problem i EU og derigennem arbejde for, at det fremover bliver umuligt for formørkede regimer i Mellemøsten, der ofte er os direkte fjendtligt stemt, at finansiere deres håndlangere bag vores egne grænser?

(Spm. nr. S 606).

3) Til justitsministeren af:

Marie Krarup

Hvad vil ministeren gøre ved, at danske samfundsdebattørers ytringsfrihed krænkes, ved at de bliver udelukket fra at kommentere på Facebook, uden at de har begået noget ulovligt, og uden at de kan få en forklaring på, hvorfor de udelukkes?

(Spm. nr. S 602).

4) Til justitsministeren af:

Marcus Knuth

Hvilke initiativer vil ministeren tage i anledning af oplysningerne om Imam Ali Moskeens og Taiba Moskeens samarbejde med henholdsvis det iranske præstestyre og Saudi-Arabien, og vil ministeren undersøge, om moskeernes virke afvikles, jf. grundlovens § 67?

(Spm. nr. S 603).

5) Til skatteministeren af:

Marie Bjerre

Er ministeren enig i, at det er presserende, at vi får skabt klarhed over registreringsafgifterne på elbiler for 2021 og frem?

(Spm. nr. S 605).

6) Til skatteministeren af:

Marie Bjerre

Hvornår forventer ministeren at der er klarhed om registreringsafgifterne på elbiler for 2021?

(Spm. nr. S 607 (omtrykt)).

7) Til sundheds- og ældreministeren af:

Per Larsen

Vil ministeren efter ministerens udmelding om, at regeringen vil love, at der er lavet en sundhedsreform inden folketingsvalget i 2023, oplyse, hvorfor regeringen ikke har indkaldt til forhandlinger om en sundhedsreform, således at danskerne i år kan få en ny sundhedsreform, der sikrer mere nærhed og tryghed?

(Spm. nr. S 613).

8) Til sundheds- og ældreministeren af:

Per Larsen

Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil agere over for det stigende pres på sundhedsvæsenet, der vil være i de kommende år frem mod 2023, bl.a. på grund af flere indlæggelser, flere ældre og flere kronikere, når ministeren ikke kan garantere, at der kommer en sundhedsreform inden 2023?

(Spm. nr. S 614).

9) Til børne- og undervisningsministeren af:

Brigitte Klintskov Jerkel

Kan ministeren oplyse, hvorfor man ikke har fokuseret på afbureaukratisering i daginstitutionerne i stedet for minimumsnormeringer, når en analyse viser, at pædagogerne kun bruger 51 pct. af deres tid på børnene, og hvorfor mener ministeren, at det er okay at underkende det kommunale selvstyre ved at lade Folketinget træffe beslutning om minimumsnormeringer?

(Spm. nr. S 600).

10) Til børne- og undervisningsministeren af:

Marie Krarup

Hvad vil ministeren gøre ved det faktum, at en nylig rapport om fagligheden i gymnasiet viser, at elevernes viden er faldet gennem årene, sådan som det bl.a. er beskrevet i Berlingske den 16. januar 2020 i artiklen »Ny stor rapport: De basale færdigheder halter hos danske gymnasieelever«?

(Spm. nr. S 601).

11) Til børne- og undervisningsministeren af:

Marlene Ambo-Rasmussen

Hvad er ministerens holdning til, at tæt på hver femte pige i de ældste klasser i folkeskolen ifølge en ny undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning døjer med mindst tre af følgende problemer; ensomhed, depression, angst, selvmordstanker, selvskade og spiseforstyrrelser, og hvilke konkrete initiativer vil ministeren tage for at trække udviklingen i den rigtige retning?

(Spm. nr. S 608).

12) Til børne- og undervisningsministeren af:

Anni Matthiesen

Er ministeren bekendt med, at Københavns Kommune har skåret over 11 mio. kr. i en pulje, hvor institutioner kan ansøge om midler til at ansætte yderligere personale til børn, der har brug for ekstra støtte, og at dette kan ligge til grund for, at det 3-årige barn med synshandicap, Paloma, mistede sin støttepædagog?

(Spm. nr. S 610 (omtrykt). Medspørger: Marlene Ambo-Rasmussen (V)).

13) Til børne- og undervisningsministeren af:

Anni Matthiesen

Mener ministeren, at det er rimeligt, at et blindt barns behov skal genvurderes hver tredje måned, og hvordan vil ministeren sikre, at samme fejl som i tilfældet fra Københavns Kommune ikke sker i andre kommuner?

(Spm. nr. S 611 (omtrykt). Medspørger: Marlene Ambo-Rasmussen (V)).

14) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Anser ministeren, at der kan være udlændinge- eller udrejsecentre i Danmark, hvor forholdene for udlændingene er af en sådan grad, at en international organisation vil kunne rette en saglig og konstruktiv kritik af forholdene, og hvor ministeren efterfølgende agter at drage konsekvenser/forandringer heraf?

(Spm. nr. S 575).

15) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Vil ministeren, som ansvarlig minister for udlændinges ophold i Danmark, kunne acceptere, hvis en international organisation kritiserer forholdene på et eller flere af Danmarks udlændinge- og udrejsecentre, uden at ministeren efterkommer et eller flere af disse kritikpunkter?

(Spm. nr. S 576).

16) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Morten Dahlin

Er ministeren enig i, at etableringen af et modtagecenter uden for Europa var og er hele omdrejningspunktet for regeringens løfte om et nyt asylsystem?

(Spm. nr. S 615. Medspørger: Sophie Løhde (V)).

17) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Morten Dahlin

Mener ministeren, at det på nogen måde er realistisk at finde et land, der vil huse et modtagecenter uden for EU, i denne valgperiode?

(Spm. nr. S 616. Medspørger: Sophie Løhde (V)).

18) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Sophie Løhde

Mener ministeren, at det fremgik tilstrækkelig tydeligt af det socialdemokratiske udlændingeudspil om en retfærdig og realistisk udlændingepolitik, at det faktisk er ret urealistisk at få et land uden for EU til at huse et modtagecenter?

(Spm. nr. S 617. Medspørger: Morten Dahlin (V)).

19) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Sophie Løhde

Når statsministeren nu har sagt, at Socialdemokratiet er villig til at gå dansk enegang med hensyn til etablering af et modtagelsescenter uden for Europa, mener ministeren så ikke, at regeringen straks bør gå i gang med bilaterale drøftelser med lande uden for EU, uanset de drøftelser, regeringen måtte have sideløbende med EU?

(Spm. nr. S 618. Medspørger: Morten Dahlin (V)).

20) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marlene Ambo-Rasmussen

Mener ministeren fortsat, at det er realistisk at etablere et modtagecenter uden for Europa sammen med EU, når EU’s egen flygtningekommissær, Ylva Johansson, så sent som i december måned sagde, at »Jeg synes, det er en urealistisk idé. Der udestår en masse spørgsmål og juridiske implikationer, som jeg ikke kan se en praktisk løsning på i dag«, efter netop et møde med ministeren om muligheden for et modtagecenter uden for Europa?

(Spm. nr. S 619).