Del fra: : :  
30.01.2020 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 56 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 23 [afstemning]:

Forespørgsel til justitsministeren om at dæmme op for antisemitisme i Danmark.

Af Peter Skaarup (DF) og Pia Kjærsgaard (DF).

(Anmeldelse 22.11.2019. Fremme 26.11.2019. Forhandling 28.01.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 54 af Peter Skaarup (DF), Jeppe Bruus (S), Inger Støjberg (V), Kristian Hegaard (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Rosa Lund (EL), Naser Khader (KF), Sikandar Siddique (ALT), Pernille Vermund (NB) og Alex Vanopslagh (LA)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 90:

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og ligningsloven. (Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.12.2019. 1. behandling 09.01.2020. Betænkning 23.01.2020. 2. behandling 28.01.2020).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 91 A:

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og dødsboskatteloven. (Ophævelse af hovedaktionærnedslaget).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 28.01.2020. Tillægsbetænkning 28.01.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 91 B:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 28.01.2020. Tillægsbetænkning 28.01.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 91 C:

Forslag til lov om ændring af personskatteloven. (Nedsættelse af bundskatten).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 28.01.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 2:

Forslag til folketingsbeslutning om, at afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 måneder efter endeligt afslag (borgerforslag).

Af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Pernille Skipper (EL), Mai Mercado (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 14.11.2019. Betænkning 21.01.2020).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 80:

Forslag til lov om dyrevelfærd (dyrevelfærdsloven).

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 28.11.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 22.01.2020).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 94:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Nationale affaldshåndteringsplaner og affaldsforebyggelsesplaner).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 16.01.2020).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 95:

Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og ophævelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget. (Integreret plantebeskyttelse, indberetning af sprøjtejournal og tilskud til mindre belastende bekæmpelsesmidler m.v.).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 16.01.2020).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 52:

Forslag til folketingsbeslutning om Tyrkiet og EU.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 03.12.2019).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 97:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 22.01.2020).