Del fra: : :  
04.02.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 58 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38:

Forespørgsel til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om en ændret kostsammensætning kan bidrage til at løse klima- og biodiversitetskrisen.

Af Carl Valentin (SF) m.fl.

(Anmeldelse 31.01.2020).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 28 [afstemning]:

Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer.

Af Ida Auken (RV), Anne Paulin (S), Thomas Danielsen (V), Morten Messerschmidt (DF), Signe Munk (SF), Mai Villadsen (EL), Mette Abildgaard (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Ole Birk Olesen (LA).

(Anmeldelse 19.12.2019. Fremme 07.01.2020. Forhandling 31.01.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 55 af Ida Auken (RV), Anne Paulin (S), Tommy Ahlers (V), Morten Messerschmidt (DF), Signe Munk (SF), Mai Villadsen (EL), Mette Abildgaard (KF) og Rasmus Nordqvist (ALT)).

3) 2. behandling af lovforslag nr. L 77:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet m.v.).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 27.11.2019. 1. behandling 12.12.2019. Betænkning 28.01.2020).

4) 2. behandling af lovforslag nr. L 82:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 04.12.2019. 1. behandling 12.12.2019. Betænkning 30.01.2020).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 78:

Forslag til lov om udlevering af lovovertrædere til og fra Danmark (udleveringsloven).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 27.11.2019. 1. behandling 10.12.2019. Betænkning (omtrykt) 30.01.2020. Omtrykt).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 44:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af dimittendsatsen for dagpengemodtagere.

Af Alex Vanopslagh (LA) m.fl.

(Fremsættelse 27.11.2019).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 50:

Forslag til folketingsbeslutning om indeksering af dagpenge.

Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.

(Fremsættelse 03.12.2019).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 55:

Forslag til folketingsbeslutning om vurdering af og kompensation for ejendomsværditab grundet støj fra Flyvestation Skrydstrup.

Af Pernille Vermund (NB) m.fl.

(Fremsættelse 06.12.2019).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 58:

Forslag til folketingsbeslutning om at ophæve arealreservationer i den sydlige Ring 5-transportkorridor.

Af Zenia Stampe (RV), Liselott Blixt (DF), Anne Valentina Berthelsen (SF), Henning Hyllested (EL), Susanne Zimmer (ALT) og Mette Thiesen (NB) m.fl.

(Fremsættelse 11.12.2019).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 49:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af udsatteråd i alle kommuner.

Af Torsten Gejl (ALT) og Susanne Zimmer (ALT).

(Fremsættelse 29.11.2019).