Del fra: : :  
18.02.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 62 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om det faglige niveau på de gymnasiale uddannelser.

Af Henrik Dahl (LA) og Ellen Trane Nørby (V).

(Anmeldelse 06.02.2020).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 42:

Forespørgsel til justitsministeren om forhandlingerne med andre lande om fængselspladser.

Af Morten Messerschmidt (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 07.02.2020).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 43:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om ytringsfrihed for studerende på ungdomsuddannelser.

Af Henrik Dahl (LA) og Alex Vanopslagh (LA).

(Anmeldelse 07.02.2020).

4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 9:

Forslag til folketingsbeslutning om en udredning af EU's indvirkning på dansk udlændingepolitik.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 08.10.2019. 1. behandling 12.12.2019. Betænkning 24.01.2020).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 96:

Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Ophævelse af begrænsning af dobbeltuddannelse).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 17.01.2020. 1. behandling 24.01.2020. Betænkning 05.02.2020).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 81:

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om naturbeskyttelse og lov om maritim fysisk planlægning. (Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, boliger på arealer belastet af lugt, overførsel af fleksboligordningen, realisering af forsøgsprojekter og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 04.12.2019. 1. behandling 12.12.2019. Betænkning 06.02.2020).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 68:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 26.11.2019. Betænkning 06.02.2020).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 106:

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Ankestyrelsens sammensætning og behandling af sager om uenighed mellem kommuner m.v.).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 05.02.2020).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 109:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Ændringer som følge af PEPP-forordningen, ændring af reglerne for outsourcing og præcisering af reglerne om forsikringsmægleres uafhængighed).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 05.02.2020).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 110:

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love. (Kontrolpakken og gebyrfinansiering af hvidvasktilsyn).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 05.02.2020).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 107:

Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om statens voksenuddannelsesstøtte, lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (SU til adgangskurser på institutioner for erhvervsrettet uddannelse, indfrielse af tidligere studielån ved optagelse af nyt studielån, udlandsstipendium til ikke-trindelte uddannelser på kandidatniveau, hjemmel til at fastsætte regler om fælles dataansvar m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 05.02.2020).