Del fra: : :  
19.02.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 63 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til justitsministeren af:

Marie Bjerre

Mener ministeren, at borgerne i Vesthimmerlands Kommune har tilstrækkelig politimæssig dækning?

(Spm. nr. S 698).

2) Til justitsministeren af:

Marie Bjerre

Mener ministeren, at der er behov for handling set i lyset af den nuværende politimæssige dækning i Vesthimmerlands Kommune?

(Spm. nr. S 699).

3) Til social- og indenrigsministeren af:

Torsten Schack Pedersen

Gør det indtryk på ministeren, at flere socialdemokratiske borgmestre kritiserer regeringen for ikke at fremlægge tallene bag det forslag til et nyt udligningssystem, som regeringen har fremlagt, hvorfor bl.a. Lejres socialdemokratiske borgmester, Carsten Rasmussen, til Ekstra Bladet den 14. februar 2020 siger: »Hvis vi skal have en seriøs debat om, om det er ret og rimeligt, så er man nødt til at vide, hvordan man er kommet frem til de tal«?

(Spm. nr. S 700).

4) Til social- og indenrigsministeren af:

Torsten Schack Pedersen

Forstår ministeren den kritik, som bl.a. den socialdemokratiske borgmester i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen, rejser af, at regeringen ikke har fremlagt hele regnestykket bag regeringens forslag til et nyt udligningssystem, hvorfor den socialdemokratiske borgmester til Ekstra Bladet den 14. februar 2020 siger: »Vi har ikke haft adgang til de tal, der ligger bag udregningerne. Der er mange ting, som vi ikke har kunnet se endnu, og hvorfor det er, at vi står til at miste så mange penge«, og »det er et tal, der kommer til at gøre ondt på Hillerød Kommune«?

(Spm. nr. S 701).

5) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Karsten Hønge

Hvad vil ministeren gøre for at sikre sig, at danske vinimportører, der handler med vin produceret i de af Israel besatte områder, lever op til EU-Domstolens afgørelse om korrekt varedeklarering af varer produceret i de af Israel besatte områder?

(Spm. nr. S 677, skr. begr. (omtrykt)).

6) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Er ministeren enig med statsministeren, når hun den 17. januar 2020 under F2 sagde: »Alle værdier er ikke lige gode, og når vi taler værdier, må man træffe et valg. Derfor skal vi selvfølgelig heller ikke acceptere kønsopdelt svømmeundervisning i Danmark, fordi det, at man vil adskille kønnene, jo bygger på et i mine øjne forkert værdisæt, og der kommer man til at være relativist, og det synes jeg ikke der er plads til«, og agter ministeren at lovgive over for det?

(Spm. nr. S 679).

7) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Vil ministeren forbyde minareter?

(Spm. nr. S 685).

8) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Nils Sjøberg

Hvad mener ministeren man kan gøre for at tage ved lære af International Centre for Counter-Terrorism, der har undersøgt, hvad der bidrager til radikalisering, og er kommet frem til, at det særlig drejer sig om den unges oplevelse af at være inkluderet eller ekskluderet i samfundet?

(Spm. nr. S 697).

9) Til beskæftigelsesministeren af:

Nils Sjøberg

Mener ministeren, at man behandler 60+ på jobmarkedet hensigtsmæssigt, når man behandler dem som beskrevet i læserbrevet »Heksejagt på de ledige i Kolding« fra JydskeVestkysten den 5. februar 2020, hvori omtales bureaukrati og kontrol, og hvad mener ministeren at man bør gøre ved dette?

(Spm. nr. S 703).

10) Til boligministeren af:

Katarina Ammitzbøll

Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at statens huslejeordning (SEA-ordningen) holder ejeren og bygherren skadesfri, mens enhver fordyrelse pålægges eksempelvis uddannelses- og forskningsinstitutionen via en højere husleje?

(Spm. nr. S 669, skr. begr.).