Del fra: : :  
20.02.2020 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr.64 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 44:

Forespørgsel til forsvarsministeren om krypteringsudstyr til forsvaret.

Af Eva Flyvholm (EL) og Søren Søndergaard (EL).

(Anmeldelse 18.02.2020).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 68 A:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og fuldbyrdelse af tvangsmæssige afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(2. behandling 18.02.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 68 B:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager, hensyn til barnets skolegang ved valg af anbringelsessted og ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling m.v.).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(2. behandling 18.02.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 81 A:

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om maritim fysisk planlægning. (Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, overførsel af fleksboligordningen og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(2. behandling 18.02.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 81 B:

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Boliger på arealer belastet af lugt og realisering af forsøgsprojekter).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(2. behandling 18.02.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 96:

Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. (Ophævelse af begrænsning af dobbeltuddannelse).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 17.01.2020. 1. behandling 24.01.2020. Betænkning 05.02.2020. 2. behandling 18.02.2020).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 92:

Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Opretholdelse og styrkelse af indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet samt modernisering af regler om gæsteprotokoller).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 08.01.2020. 1. behandling 14.01.2020. Betænkning 18.02.2020).

8) Forespørgsel nr. F 26:

Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren om alternative drivmidler i transportsektoren efter 2020.

Af Marie Bjerre (V), Morten Messerschmidt (DF), Ida Auken (RV), Orla Østerby (KF) og Ole Birk Olesen (LA).

(Anmeldelse 10.12.2019. Fremme 12.12.2019).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 75:

Forslag til folketingsbeslutning om at øge indsatsen mod butikstyveri og hæleri.

Af Hans Kristian Skibby (DF) m.fl.

(Fremsættelse 17.01.2020).