Del fra: : :  
25.02.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 65 i salen

1) Spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 45:

Forespørgsel til kulturministeren om en strategi for e-sport og kommissorium for e-sportspanelet.

Af Stén Knuth (V) og Kim Valentin (V).

(Anmeldelse 20.02.2020).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 46:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og sundheds- og ældreministeren om fodbehandling til ældre med en dårlig helbredstilstand.

Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 20.02.2020).

4) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 47:

Forespørgsel til justitsministeren om domstolsaktivismen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Af Morten Messerschmidt (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 20.02.2020).

5) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 48:

Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om universitetet og andre videregående uddannelsesinstitutioner som de institutioner, der rummer den frie og kritiske tanke.

Af Henrik Dahl (LA) og Alex Vanopslagh (LA).

(Anmeldelse 20.02.2020).

6) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 49:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om integration af udlændinge som en offentlig opgave.

Af Pernille Vermund (NB) m.fl.

(Anmeldelse 20.02.2020).

7) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 26 [afstemning]:

Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren om alternative drivmidler i transportsektoren efter 2020.

Af Marie Bjerre (V), Morten Messerschmidt (DF), Ida Auken (RV), Orla Østerby (KF) og Ole Birk Olesen (LA).

(Anmeldelse 10.12.2019. Fremme 12.12.2019. Forhandling 20.02.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 56 af Marie Bjerre (V), Anne Paulin (S), Hans Kristian Skibby (DF), Ida Auken (RV), Signe Munk (SF), Henning Hyllested (EL), Orla Østerby (KF) og Torsten Gejl (ALT) (Omtrykt)).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 92:

Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. (Opretholdelse og styrkelse af indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet samt modernisering af regler om gæsteprotokoller).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 08.01.2020. 1. behandling 14.01.2020. Betænkning 18.02.2020. 2. behandling 20.02.2020).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 97:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 22.01.2020. 1. behandling 30.01.2020. Betænkning 20.02.2020).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 102:

Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning. (Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 05.02.2020).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 103:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Politiets overtagelse af tv-overvågning).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 05.02.2020).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 104:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 05.02.2020).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 105:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forstærket indsats mod eksplosivstoffer).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 05.02.2020).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 101:

Forslag til retsplejelov for Færøerne.

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 05.02.2020).