Del fra: : :  
26.02.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 66 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 111:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udvidelse af etableringskortordningen for nyuddannede udlændinge).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 19.02.2020).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 72:

Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af asylansøgere ved grænsen.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 14.01.2020).

4) Forespørgsel nr. F 34:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om krav om danskprøve og/eller indfødsretsprøve for ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser.

Af Peder Hvelplund (EL) og Rosa Lund (EL).

(Anmeldelse 22.01.2020. Fremme 24.01.2020).

1) Til finansministeren af:

Morten Messerschmidt

Har regeringen i forhandlingerne om EU's 7-årige budget meddelt EU's chefforhandlere, at Danmark vil bruge sin vetoret, såfremt budgettet overskrider 1 pct. af bni og Danmark ikke viderefører sin rabat?

(Spm. nr. S 741 (omtrykt)).

2) Til udenrigsministeren af:

Morten Messerschmidt

Er udenrigsministeren enig i, at forfølgelsen af kristne rundtom i verden er så alvorlig, at det nærmer sig en karakter af folkemord, og hvilke initiativer vil regeringen da tage for at hjælpe de mange millioner forfulgte kristne?

(Spm. nr. S 742).

3) Til social- og indenrigsministeren af:

Karina Adsbøl

Mener ministeren, at det er acceptabelt, at det tager en kommune op til 40 uger at behandle en ansøgning om en ny kørestol, fordi man er vokset ud af sin gamle kørestol?

(Spm. nr. S 719, skr. begr.).

4) Til social- og indenrigsministeren af:

Karina Adsbøl

Mener ministeren, at lovfastsatte sagsbehandlingsfrister er løsningen på problemet med sagsbehandlingstider på op til 40 uger ved behandling af ansøgninger om nye hjælpemidler?

(Spm. nr. S 720, skr. begr.).

5) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Karsten Lauritzen

Vil ministeren forklare, hvorfor regeringen ikke længere mener, at det er hensigtsmæssigt at udflytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland, som det ellers blev foreslået af Socialdemokraterne, da de var i opposition?

(Spm. nr. S 743).

6) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Karsten Lauritzen

Er ministeren enig i, at det var en populistisk politisk melding uden fagligt grundlag eller forarbejde, da Socialdemokraterne i opposition foreslog at udflytte Fiskeristyrelsen, og er det derfor, at regeringen nu mener noget andet?

(Spm. nr. S 744).

7) Til sundheds- og ældreministeren af:

Nils Sjøberg

I den svenske BPSD-model har man mindsket udadreagerende adfærd hos flere end 63.000 personer med demens siden 2010, mener ministeren, at der bør tages særlige initiativer til at gøre den succesfulde ordning, som også er afprøvet i Danmark, permanent på alle plejehjem i Danmark til gavn for de demente, deres pårørende og personalet?

(Spm. nr. S 737 (omtrykt)).

8) Til transportministeren af:

Nils Sjøberg

Mener ministeren, at de togtrafikale forhold i Sydjylland skal være så ringe i dag som i 1938, hvor den danske regering besluttede sig for at fjerne dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg for at vanskeliggøre en mulig besættelse af Danmark, dog med mulighed for hurtig genetablering?

(Spm. nr. S 739).

9) Til transportministeren af:

Ole Birk Olesen

Vil ministeren tage initiativ til at ændre havneloven?

(Spm. nr. S 740).

10) Til ministeren for udviklingssamarbejde af:

Katarina Ammitzbøll

Er ministeren enig i, at oprindelige folks rettigheder er en vigtig udenrigspolitisk prioritet for Danmark, f.eks. i arbejdet i Menneskerettighedsrådet, og hvordan vil ministeren sikre, at denne prioritet også inddrages i Danmarks udviklingsbistand og samarbejde, når oprindelige folks rettigheder er minimalt reflekteret i den netop vedtagne finanslov for 2020 og heller ikke fremgår i ministerens udmeldte fokus- og prioritetsområder?

(Spm. nr. S 675 (omtrykt)).

11) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Finder ministeren det rimeligt, at forældre er nødt til at fravælge en specifik daginstitution, fordi de ikke ønsker, at deres barn skal spise halalslagtet kød, og mener ministeren, at Folketinget bør lovgive således, at daginstitutionerne ikke serverer halalslagtet kød, så forældre ikke behøver at tage dette fravalg?

(Spm. nr. S 721).

12) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Mener ministeren, at det muslimske tørklæde bør forbydes for lærere og elever i folkeskolen, og at det er noget, Folketinget bør sørge for at lovgive omkring?

(Spm. nr. S 722).

13) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Hvad er ministerens holdning til, at mange kommuner i landet, herunder Helsingør, som afdækket i artiklen og indslaget »Berivan trodser sin mands sociale kontrol: »Det er mig, der bestemmer««, jf. TV2/Lorry den 20. februar 2020, oplever negativ social kontrol blandt ikkevestlige indvandrere og flygtninge, og hvilke konkrete initiativer vil ministeren tage for at stoppe den negative sociale kontrol?

(Spm. nr. S 728).

14) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

I lyset af de mange historier om »negativ social kontrol«, der jo handler om, at nogle indvandrere kommer med en kulturbaggrund, der ikke er vestlig, hvad mener ministeren så er bedst: at genopdrage ikkevestlige indvandrere til vestlige normer med eventuelt tab af frihedsrettigheder til følge eller at afvise ikkevestlige indvandrere til Danmark?

(Spm. nr. S 729).