Del fra: : :  
27.02.2020 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 67 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 50:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om pasning af småbørn i hjemmet og på institutioner.

Af Marie Krarup (DF) m.fl.

(Anmeldelse 25.02.2020).

2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Troels Lund Poulsen (V).

3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 34 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om krav om danskprøve og/eller indfødsretsprøve for ansøgere med langvarige funktionsnedsættelser.

Af Peder Hvelplund (EL) og Rosa Lund (EL).

(Anmeldelse 22.01.2020. Fremme 24.01.2020. Forhandling 26.02.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 57 af Peder Hvelplund (EL), Nils Sjøberg (RV) og Sikandar Siddique (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 58 af Jeppe Bruus (S), Mads Fuglede (V), Marcus Knuth (KF) og Henrik Dahl (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 59 af Halime Oguz (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 60 af Marie Krarup (DF) og Pernille Vermund (NB)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 97:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven), emballageafgiftsloven, lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Indeksering af de faste tinglysningsafgifter og en række miljøafgifter og genindførelse af registreringsafgiften på luftfartøjer m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 22.01.2020. 1. behandling 30.01.2020. Betænkning 20.02.2020. 2. behandling 25.02.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 38:

Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at kræve et velfærdsforbehold i EU.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.11.2019. 1. behandling 19.12.2019. Betænkning 07.02.2020).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 99:

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2019.

Af finansministeren (Morten Bødskov, fg.).

(Fremsættelse 30.01.2020. 1. behandling 06.02.2020. Betænkning 20.02.2020).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 68:

Forslag til folketingsbeslutning om inddragelse af kørekort ved hasarderet kørsel.

Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl.

(Fremsættelse 09.01.2020).

9) Forhandling om redegørelse nr. R 7:

Udenrigsministerens redegørelse om udviklingen i EU-samarbejdet.

(Anmeldelse 06.02.2020. Meddelelse om forhandling 06.02.2020).

10) Forespørgsel nr. F 40:

Forespørgsel til udenrigsministeren om EU’s fremtid og involvering af nationale parlamenter.

Af Søren Søndergaard (EL), Lars Aslan Rasmussen (S), Jan E. Jørgensen (V), Morten Messerschmidt (DF), Jens Rohde (RV), Halime Oguz (SF), Katarina Ammitzbøll (KF), Rasmus Nordqvist (ALT) og Peter Seier Christensen (NB).

(Anmeldelse 05.02.2020. Fremme 07.02.2020).