Del fra: : :  
10.03.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 69 i salen

1) Spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 51:

Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om su til vandrende arbejdstagere.

Af Ulla Tørnæs (V), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Katarina Ammitzbøll (KF) og Henrik Dahl (LA).

(Anmeldelse 27.02.2020).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 52:

Forespørgsel til justitsministeren om højreekstremistisk og højrenational politisk motiveret chikane i Danmark og Europa.

Af Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG).

(Anmeldelse 28.02.2020. Omtrykt).

4) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 53:

Forespørgsel til miljøministeren om den rekordstore nedbørsmængde, som har resulteret i massive oversvømmelser flere steder i landet. (Hasteforespørgsel).

Af Jacob Jensen (V) og Karsten Lauritzen (V).

(Anmeldelse 28.02.2020).

5) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem af Folketinget Charlotte Broman Mølbæk (SF) og medlem af Folketinget Sjúrður Skaale (JF).

6) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:7) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 40 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om EU’s fremtid og involvering af nationale parlamenter.

Af Søren Søndergaard (EL), Lars Aslan Rasmussen (S), Jan E. Jørgensen (V), Morten Messerschmidt (DF), Jens Rohde (RV), Halime Oguz (SF), Katarina Ammitzbøll (KF), Rasmus Nordqvist (ALT) og Peter Seier Christensen (NB).

(Anmeldelse 05.02.2020. Fremme 07.02.2020. Forhandling 27.02.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 61 af Lars Aslan Rasmussen (S), Jan E. Jørgensen (V), Morten Messerschmidt (DF), Jens Rohde (RV), Halime Oguz (SF), Søren Søndergaard (EL), Katarina Ammitzbøll (KF), Rasmus Nordqvist (ALT) og Peter Seier Christensen (NB)).

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 37:

Forslag til folketingsbeslutning om at nægte visum til borgere fra visumpligtige lande, der nægter at modtage egne statsborgere.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.11.2019. 1. behandling 10.01.2020. Betænkning 28.02.2020).

9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 25:

Forslag til folketingsbeslutning om loft over tildeling af dansk statsborgerskab.

Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2019. 1. behandling 12.12.2019. Betænkning 27.02.2020).

10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 26:

Forslag til folketingsbeslutning om tildeling af betinget indfødsret.

Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2019. 1. behandling 12.12.2019. Betænkning 27.02.2020).

11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 47:

Forslag til folketingsbeslutning om ens krav til kvalifikationer hos læger i Danmark, der er uddannet i henholdsvis EU-/EØS-lande og tredjelande.

Af Peder Hvelplund (EL) og Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 28.11.2019. 1. behandling 23.01.2020. Betænkning 25.02.2020).

12) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 39:

Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret.

Af Trine Torp (SF) m.fl.

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 14.01.2020. Betænkning 27.02.2020).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 86:

Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn. (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 18.12.2019. 1. behandling 21.01.2020. Betænkning 27.02.2020).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 88:

Forslag til lov om ændring af tatoveringsloven. (Regulering af kosmetisk tatovering og undtagelser fra loven for personer i exitforløb).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 19.12.2019. 1. behandling 09.01.2020. Betænkning 25.02.2020).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 89:

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Udvidelse af virksomhedsområdet for tandplejere).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 19.12.2019. 1. behandling 09.01.2020. Betænkning 25.02.2020).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 87:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 18.12.2019. 1. behandling 10.01.2020. Betænkning 27.02.2020).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 100:

Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser, lov om kommunal indsats for unge under 25 år og lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Ændring af adgangsforudsætningerne til de gymnasiale uddannelser, genberegning af karaktergennemsnit og anvendelse af timepuljen).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 30.01.2020. 1. behandling 06.02.2020. Betænkning 27.02.2020. Ændringsforslag nr. 3 af 06.03.2020 uden for betænkningen af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil)).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 123:

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Forældelsesfrist for vildledende markedsføring af fast ejendom, kreditaftaler til finansiering af eller med sikkerhed i fast ejendom samt løbende kontraktforhold med angivelse af varig pris).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 26.02.2020).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 124:

Forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1150/EU af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester. (Lov om håndhævelse af P2B-forordningen).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 26.02.2020).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 113:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af udløbsklausul for skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 26.02.2020).

21) 1. behandling af lovforslag nr. L 126:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Gennemførelse af nationale test i skoleåret 2019/2020).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 27.02.2020).