Del fra: : :  
26.03.2020 kl. 12:00
Møde i salen
Møde nr. 85 i Salen

1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 145:

Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. (Udvidet dækningsområde for Rejsegarantifonden i ekstraordinære situationer).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 24.03.2020. 1. behandling 24.03.2020. Betænkning 25.03.2020. 2. behandling 26.03.2020).

2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 142:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Perioder, der ses bort fra ved forbrug af dagpenge m.v.)

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 24.03.2020. 1. behandling 24.03.2020. Betænkning 25.03.2020. 2. behandling 26.03.2020).

3) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 143:

Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 24.03.2020. 1. behandling 24.03.2020. Betænkning 25.03.2020. 2. behandling 26.03.2020).

4) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 153:

Forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 26.03.2020).

5) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 154:

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forlængelse af tilladelse til distribution af antenne-tv).

Af kulturministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 26.03.2020).

6) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpet straf for lovovertrædelser med baggrund i eller sammenhæng med covid-19).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 26.03.2020).

7) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 158:

Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 26.03.2020).