Del fra: : :  
31.03.2020 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 86 i Salen

1) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 144:

Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Udvidede muligheder for studielån og slutlån som følge af covid-19).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 24.03.2020. 1. behandling 24.03.2020. Betænkning 30.03.2020).

2) 2. behandling af lovforslag nr. L 153:

Forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 26.03.2020. 1. behandling 26.03.2020. Betænkning 27.03.2020).

3) 2. behandling af lovforslag nr. L 154:

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forlængelse af tilladelse til distribution af antenne-tv).

Af kulturministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 26.03.2020. 1. behandling 26.03.2020. Betænkning 27.03.2020).

4) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 158:

Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 26.03.2020. 1. behandling 26.03.2020).