Del fra: : :  
31.03.2020 kl. 12:00
Møde i salen
Møde nr. 87 i Salen

1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 144:

Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Udvidede muligheder for studielån og slutlån samt forhøjelse af fribeløb som følge af covid-19).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 24.03.2020. 1. behandling 24.03.2020. Betænkning 30.03.2020. 2. behandling 31.03.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 153:

Forslag til lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19.

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 26.03.2020. 1. behandling 26.03.2020. Betænkning 27.03.2020. 2. behandling 31.03.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 154:

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Forlængelse af tilladelse til distribution af antenne-tv).

Af kulturministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 26.03.2020. 1. behandling 26.03.2020. Betænkning 27.03.2020. 2. behandling 31.03.2020).

4) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 161:

Forslag til lov om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19.

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 31.03.2020).

5) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 168:

Forslag til lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet og af reglerne om begrænsning af butikkernes åbningstider i forbindelse med Coronavirussygdommen covid-19.

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 31.03.2020).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 158:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks godkendelse af aftalegrundlaget mellem Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge og Sverige for Den Nordiske Investeringsbank

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 11.03.2020).