Del fra: : :  
22.04.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 100 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 51 [afstemning]:

Forespørgsel til transportministeren og indenrigs- og boligministeren om en mulig fremtidig finansiering af lokalbaner.

Af Jacob Jensen (V) og Anne Valentina Berthelsen (SF).

(Anmeldelse 12.03.2021. Fremme 16.03.2021. Forhandling 20.04.2021. Forslag til vedtagelse nr. V 111 af Anne Valentina Berthelsen (SF), Thomas Jensen (S), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Rasmus Vestergaard Madsen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 112 af Jacob Jensen (V) og Hans Kristian Skibby (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 113 af Niels Flemming Hansen (KF)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 173:

Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Undtagelse af visse forbrugslånsvirksomheders sponsorering af idræt m.v. fra forbuddet mod markedsføring af forbrugslån og forbrugslånsvirksomheder i forbindelse med markedsføring af spil og spiludbydere).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 12.03.2021. Betænkning 15.04.2021. 2. behandling 20.04.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 20.04.2021 til 3. behandlingen af Mona Juul (KF)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 184:

Forslag til lov om urimelig handelspraksis i relationer mellem virksomheder i landbrugs- og fødevareforsyningskæden.

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 03.03.2021. 1. behandling 12.03.2021. Betænkning 15.04.2021. 2. behandling 20.04.2021. Tillægsbetænkning 20.04.2021).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 137:

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Sanktioner ved manglende indsendelse af oplysninger og tiltag til bekæmpelse af organiseret svig m.v. som led i udmøntning af aftale om styrket skattekontrol).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 13.01.2021. 1. behandling 11.03.2021. Betænkning 15.04.2021. 2. behandling 20.04.2021).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 158:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 10.02.2021. 1. behandling 04.03.2021. Betænkning 13.04.2021. 2. behandling 20.04.2021).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 167:

Forslag til lov om ændring af lov om infrastruktur for alternative drivmidler. (Brugerinformation om fossile brændstoffer og alternative drivmidler).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 11.03.2021. Betænkning 13.04.2021. 2. behandling 20.04.2021).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 168:

Forslag til lov om ændring af lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. (Ændring af finansieringsstruktur som følge af Europa-Kommissionens statsstøtteafgørelse af 20. marts 2020).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 11.03.2021. Betænkning 13.04.2021. 2. behandling 20.04.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 169:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Justering af huslejetilskud til udslusningsboliger).

Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 02.03.2021. Betænkning 08.04.2021. 2. behandling 20.04.2021).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 185:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen. (Gennemførelse af forordning om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS), forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem (EES) og forordninger om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på områderne for henholdsvis ind- og udrejsekontrol og politisamarbejde og strafferetligt samarbejde og om brug af SIS i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 04.03.2021. 1. behandling 16.03.2021. Betænkning 13.04.2021. 2. behandling 20.04.2021).

10) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu). (Udvidelse af målgruppen m.v. for integrationsgrunduddannelsen).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 26.03.2021. 1. behandling 08.04.2021. Betænkning 16.04.2021. 2. behandling 20.04.2021).

11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 147:

Forslag til folketingsbeslutning om udformning af flere lovforslag om indfødsrets meddelelse på basis af landegrupper.

Af Marie Krarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 09.02.2021. 1. behandling 10.03.2021. Betænkning 15.04.2021).

12) 1. behandling. af beslutningsforslag nr. B 114:

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af krav om forældrebetaling ved anbringelse af børn og unge.

Af Trine Torp (SF) m.fl.

(Fremsættelse 12.01.2021).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 120:

Forslag til folketingsbeslutning om plejehjemsbestyrelser og styrket bruger- og pårørendeinddragelse.

Af Jane Heitmann (V), Karina Adsbøl (DF), Mette Thiesen (NB) og Henrik Dahl (LA) m.fl.

(Fremsættelse 21.01.2021).

14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 193:

Forslag til folketingsbeslutning om forøgelse af forsvarsbudgettet til 2 pct. af bnp.

Af Peter Seier Christensen (NB) m.fl.

(Fremsættelse 04.03.2021).

15) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 131:

Forslag til folketingsbeslutning om en uafhængig advokatundersøgelse af sager, hvor Folketinget har udtalt kritik af ministre.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 27.01.2021).

16) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 162:

Forslag til folketingsbeslutning om Mette Frederiksen for Rigsretten nu (borgerforslag).

Af Leif Lahn Jensen (S), Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Karsten Hønge (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG).

(Fremsættelse 23.02.2021).

17) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 241:

Forslag til folketingsbeslutning om en velstandslov.

Af Peter Seier Christensen (NB) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).

18) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 237:

Forslag til folketingsbeslutning om kun at sende offentlig digital post til borgere på hverdage.

Af Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).