Del fra: : :  
15.09.2021 kl. 11:45
Indenrigs- og Boligudvalget
Åbent samråd i Indenrigs- og Boligudv. om udbetaling af løn til kommunale ledere, som afskediges i forbindelse med økonomiske uregelmæssigheder

1) Åbent samråd i Indenrigs- og Boligudv. om udbetaling af løn til kommunale ledere, som afskediges i forbindelse med økonomiske uregelmæssigheder

Åbent samråd med indenrigs- og boligministeren om regeringen med udgangspunkt i sagen fra Greve Kommune vil tage initiativ til, at en kommunalt ansat leder, der afskediges i forbindelse med økonomiske uregelmæssigheder, ikke pr. automatik får udbetalt 1 års løn og engangsbeløb.