Del fra: : :  
23.09.2021 kl. 12:45
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Modtagelse af deputation fra TEKNIQ Arbejdsgiverne vedr. ulovlig konkurrence fra kinesiske vindmølleproducenter

Modtagelse af deputation fra TEKNIQ Arbejdsgiverne vedr. ulovlig konkurrence fra kinesiske vindmølleproducenter.

2) Møde i Europaudvalget. Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

Forelæggelse ved ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri: a) Kommissionens forslag til ændring af Rådets forordning (EU) 2019/440 om fordeling af fiskerimuligheder i henhold til partnerskabsaftalen om bæredygtig fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko og den tilhørende gennemførselsprotokol - Forslaget forventes vedtaget på et kommende rådsmøde. b) Siden sidst: Forslag om fiskerimuligheder i Østersøen 2022

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3813 (konkurrenceevne – indre marked- og industridelen) den 29. september 2021

Rådsmøde nr. 3813 (konkurrenceevne – indre marked- og industridelen) den 29. september 2021. Forelæggelse ved erhvervsministeren

4) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde nr. 3813 (konkurrenceevne – forskningsdelen) den 28. september 2021

Rådsmøde nr. 3813 (konkurrenceevne – forskningsdelen) den 28. september 2021. Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren

5) Møde i Europaudvalget. Forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagender under Horisont Europa

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagender under Horisont Europa. Forelæggelse ved uddannelses- og forskningsministeren