Del fra: : :  
23.09.2021 kl. 10:15
Retsudvalget
Åbent samråd i Retsudvalget om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Lacatus mod Schweiz

1) Åbent samråd i Retsudvalget om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Lacatus mod Schweiz

Åbent samråd med justitsministeren om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom i sagen Lacatus mod Schweiz.