Del fra: : :  
04.05.2021 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 108 i salen

1) Fremme af F 61 om, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til for syriske statsborgere

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til for syriske statsborgere. (Hasteforespørgsel). Af Eva Flyvholm (EL) og Rosa Lund (EL).

2) 3. beh. af L 160 om udvidelse af lovens anvendelsesområde og indførelse af fri adgang til offentlige datasæt af høj værdi

Forslag til lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. (Udvidelse af lovens anvendelsesområde og indførelse af fri adgang til offentlige datasæt af høj værdi). Af finansministeren (Nicolai Wammen).

3) 3. behandling af L 191 om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark

Forslag til lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

4) 3. behandling af L 138 om videreformidling af optagne katte efter lov om mark- og vejfred

Forslag til lov om ændring af lov om mark- og vejfred. (Videreformidling af optagne katte). Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Rasmus Prehn).

5) 3. behandling af L 183 om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022. Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

6) 3. behandling af L 151 om nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert m.v.

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert m.v.). Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Dennis Flydtkjær (DF), Niels Flemming Hansen (KF), Mette Thiesen (NB) og Ole Birk Olesen (LA).

7) 2. (sidste) behandling af B 123 om ret til ambulant behandling for voldsudsatte og deres børn

Forslag til folketingsbeslutning om ret til ambulant behandling for voldsudsatte og deres børn. Af Sikandar Siddique (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Susanne Zimmer (UFG).

8) 2. (sidste) behandling af B 124 om ret til ambulant behandling for voldsudøvere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til ambulant behandling for voldsudøvere. Af Sikandar Siddique (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Susanne Zimmer (UFG).

9) 1. (eneste) behandling af B 169 om indkaldelse til forhandlinger om offentlighedsloven

Forslag til folketingsbeslutning om indkaldelse til forhandlinger om offentlighedsloven. Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF).

10) 2. behandling af L 182 om vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerne og Grønland m.v.

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Vederlagsfri fortsat sygehusbehandling for personer fra Færøerne og Grønland, mellemkommunal refusion for socialtandpleje m.v.). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

11) 2. behandling af L 128 om forhøjelse af afgift ved ulovlig standsning på handicappladser m.v.

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af afgift ved ulovlig standsning på handicapparkeringspladser og differentieret parkeringsafgift for lastbiler og busser afhængigt af betalingstidspunkt).

12) 2. behandling af L 171 om udbud af pristillæg for biogas og andre gasser fra vedvarende energikilder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og forskellige andre love. (Indpasning af gas fra vedvarende energikilder, udbud af pristillæg for opgraderet biogas og andre gasser fra vedvarende energikilder, udbud af støtte til produktion af brændstoffer eller andre produkter fra elektricitet (power-to-x), justering af den økonomiske regulering af gasdistributionsselskaber og reglerne for gasdetailmarkedet og sidestillelse af regioner med kommuner i forhold til egenproduktion af elektricitet ved selskabsudskillelse m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

13) 2. behandling af L 198 om velfærdsaftaler på ældreområdet

Forslag til lov om velfærdsaftaler på ældreområdet. Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

14) 2. behandling af L 199 om lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet

Forslag til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet. Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

15) 1. beh. af L218 om forlængelse af suspension af dagpengeforbruget og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge. (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, årsopgørelsen for 2020 kan vælges fra ved satsberegningen for selvstændige erhvervsdrivende og forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19). Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

16) 1. behandling af L 219 om yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19). Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

17) 1. beh. af L 225 om bemyndigelse til midlertidig udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter m.v. ifm. covid-19

Forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19. (Bemyndigelse til midlertidig udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter og fravigelse af visse bestemmelser i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

18) 1. behandling af L 229 om adgang til at etablere naturnationalparker og obligatorisk digital kommunikation m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven. (Adgang til at etablere naturnationalparker og obligatorisk digital kommunikation m.v.). Af miljøministeren (Lea Wermelin).

19) 1. behandling af B 230 om beskyttelse og bevarelse af gamle træer på offentlige arealer

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse og bevarelse af gamle træer på offentlige arealer. Af Susanne Zimmer (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG).

20) 1. behandling af B 240 om ændring af bekendtgørelse om bade- og bådebroer

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om bade- og bådebroer. Af Birgitte Bergman (KF), Jacob Jensen (V) og René Christensen (DF) m.fl.

21) 1. behandling af B 139 om at flytte handicapområdet væk fra kommunerne (borgerforslag)

Forslag til folketingsbeslutning om at flytte handicapområdet væk fra kommunerne (borgerforslag). Af Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Andreas Steenberg (RV), Karsten Hønge (SF), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Lars Løkke Rasmussen (UFG) og Susanne Zimmer (UFG).

22) 1. behandling af B 201 om afskaffelse af bo- og gaveafgiften

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bo- og gaveafgiften. Af Lars Boje Mathiesen (NB), Mona Juul (KF) og Henrik Dahl (LA) m.fl.

23) 1. behandling af B 215 om afskaffelse af skat på arbejdstelefon og arbejdsgiverbetalt internet

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skat på arbejdstelefon og arbejdsgiverbetalt internet. Af Merete Scheelsbeck (KF) m.fl.

24) 1. behandling af B 217 om at hæve topskattegrænsen og øge beskæftigelsesfradraget

Forslag til folketingsbeslutning om at hæve topskattegrænsen og øge beskæftigelsesfradraget. Af Merete Scheelsbeck (KF) m.fl.

25) 1. behandling af B 255 om indførsel af et midlertidigt fradrag for køb af lektiehjælp

Forslag til folketingsbeslutning om indførsel af et midlertidigt fradrag for køb af lektiehjælp. Af Marlene Ambo-Rasmussen (V) m.fl.