Del fra: : :  
05.05.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 109 i salen

1) 1. behandling af B 183 om at stoppe udviklingsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere

Forslag til folketingsbeslutning om at stoppe udviklingsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere. Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

2) Forhandling - hasteforespørgsel af F 61 om, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til for syriske statsborgere

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om, at området omkring Damaskus er sikkert at vende tilbage til for syriske statsborgere. (Hasteforespørgsel). Af Eva Flyvholm (EL) og Rosa Lund (EL).

3) Besvarelse af oversendte spørgsmål fra ministrene (spørgetid)

Spørgetid

3.1) Spm. nr. S 1435 om Indiens voldelige adfærd over for demonstrerende landmænd og overtrædelse af FN’s menneskerettigheder

Spm. nr. S 1435 1) Til udenrigsministeren af: Sikandar Siddique (UFG): Vil udenrigsministeren tage initiativ til, at Folketinget i form af brev eller udtalelse tager afstand fra Indiens voldelige adfærd over for demonstrerende landmænd og overtrædelse af FN’s menneskerettigheder?

3.2) Spm. nr. S 1436 om Indiens overgreb på sin egen befolkning i forbindelse med de afholdte fredelige demonstrationer

Spm. nr. S 1436 2) Til udenrigsministeren af: Sikandar Siddique (UFG): Hvordan forholder udenrigsministeren sig til Indiens overgreb på sin egen befolkning i forbindelse med de afholdte fredelige demonstrationer mod de indiske regeringslandbrugsreformer, og vil udenrigsministeren f.eks. tage initiativ til, at den danske regering i lighed med det canadiske og det britiske parlament tager afstand fra »Operation Blue Star« og anerkender det som et folkemord?

3.3) Spm. nr. S 1415 om spildevandstests til smitteopsporing af covid-19

Spm. nr. S 1415 3) Til sundhedsministeren af: Anni Matthiesen (V): Er ministeren enig i, at spildevandstests er et værdifuldt værktøj, hvad angår både hurtigere og lokal smitteopsporing af covid-19, og en meget billigere testmetode?

3.4) Spm. nr. S 1416 om spildevandstests til smitteopsporing af covid-19

Spm. nr. S 1416 4) Til sundhedsministeren af: Anni Matthiesen (V): Kan ministeren afvise, at vi kunne have genåbnet samfundet tidligere og mere fornuftigt med national overvågning af vores spildevand, fordi vi i så fald ville have fået daglige tal for smittespredningen og på den baggrund kunne have lukket ned helt lokalt, hvor det var nødvendigt?

3.5) Spm. nr. S 1420 om fertilitetsbehandling

Spm. nr. S 1420 5) Til sundhedsministeren af: Marlene Ambo-Rasmussen (V): Hvad mener ministeren om Dansk Industris nylig annoncerede forslag om at gøre fertilitetsbehandling til en del af behandlingsgarantien?

3.6) Spm. nr. S 1424 om at omfordele covid-19-vaccinedoser til områder med særlig høj smitte

Spm. nr. S 1424 6) Til sundhedsministeren af: Peder Hvelplund (EL): Vil ministeren oplyse, om ministeren kan se fordelene i at gøre, som Norge har gjort med god effekt, nemlig at omfordele covid-19-vaccinedoser til områder med særlig høj smitte og lokale nedlukninger, og om ministeren er klar til at lave en lignende prioritering i Danmark?

3.7) Spm. nr. S 1432 om tvangsbortadoptioner

Spm. nr. S 1432 7) Til social- og ældreministeren af: Karina Adsbøl (DF): Hvad er ministerens holdning til TV 2-dokumentaren »Hvem skal være min mor og far?«, og hvad er baggrunden for, at man vil øge brugen af tvangsbortadoptioner og dermed fjerne barnets ret til at kende sit biologiske ophav, frem for at anvende mindre indgribende foranstaltninger, så barnet får ret til at bevare kontakten og kende sit biologiske ophav?

3.8) Spm. nr. S 1433 om tvangsbortadoptioner

Spm. nr. S 1433 8) Til social- og ældreministeren af: Karina Adsbøl (DF): Hvad er ministerens holdning til, at forældres IQ ikke bare har enorm betydning for, om man kan få lov til at være forældre for sit barn, men også kan betyde, at forældrene og barnet ikke får mulighed for at bevare nogen som helst relation i fremtiden, fordi en lav IQ kan bruges som argument for en bortadoption?

3.9) Spm. nr. S 1429 om regeringens landbrugsudspil

Spm. nr. S 1429 9) Til transportministeren af: Heidi Bank (V): Hvad er ministerens holdning til, at regeringens landbrugsudspil har konsekvenser for dansk eksport, herunder for containertransporten fra Aarhus Havn?

3.10) Spm. nr. S 1425 om regeringens klima-/landbrugsplan

Spm. nr. S 1425 10) Til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri af: Morten Messerschmidt (DF): Kan ministeren garantere, at regeringens klima-/landbrugsplan går hånd i hånd med klimaaftalen fra 2019, hvoraf det fremgår, at »indfrielsen af Danmarks klimamål skal ske så omkostningseffektivt som muligt, under hensyntagen til både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse. Dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles. Danmark skal vise, at vi kan lave en grøn omstilling og samtidig bibeholde et stærkt velfærdssamfund, hvor sammenhængskraften og den sociale balance sikres. De tiltag, vi skal anvende for at reducere udledningen af drivhusgasser, skal medføre reelle, indenlandske reduktioner, men vi skal samtidig sikre, at danske tiltag ikke blot flytter hele drivhusgasudledningen uden for Danmarks grænser«?

3.11) Spm. nr. S 1430 om regeringens landbrugsudspil

Spm. nr. S 1430 11) Til erhvervsministeren af: Heidi Bank (V): Hvad er ministerens holdning til, at regeringens landbrugsudspil har konsekvenser for dansk eksport, herunder for containertransporten fra Aarhus Havn?

3.12) Spm. nr. S 1396 om sager om hjemsendelse til Syrien

Spm. nr. S 1396 12) Til udlændinge- og integrationsministeren af: Kristian Hegaard (RV): Mener ministeren, at man kan have tillid til Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets afgørelser i sager om hjemsendelse til Syrien, når disse afgørelser i vidt omfang henviser til en baggrundsrapport, som 11 ud af 12 kilder i rapporten nu undsiger sig?

3.13) Spm. nr. S 1431 om, at udarbejde klarere retningslinjer for brug af kommunale midler til annoncering

Spm. nr. S 1431 13) Til indenrigs- og boligministeren af: Jens Henrik Thulesen Dahl (DF): Mener ministeren, at der er behov for at udarbejde klarere retningslinjer for brug af kommunale midler til annoncering, med tanke på den seneste sag fra Odense?

3.14) Spm. nr. S 1428 om tilsynsrapporten om Naturstyrelsens naturplejekvæg i Mols Bjerge

Spm. nr. S 1428 14) Til miljøministeren af: Morten Messerschmidt (DF): Hvad har ministeren konkret gjort for at følge op på tilsynsrapporten om Naturstyrelsens naturplejekvæg i Mols Bjerge, og vil ministeren tage initiativ til at undersøge og sikre, at noget tilsvarende ikke sker andre steder, hvor staten holder kvæg og/eller andre dyr?

4) 1. behandling af B 144 om donation af overskydende covid-19-vacciner til COVAX

Forslag til folketingsbeslutning om donation af overskydende covid-19-vacciner til COVAX. Af Peder Hvelplund (EL) m.fl.

5) 1. behandling af B 251 om fjernelse af bistand til det palæstinensiske selvstyre

Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af bistand til det palæstinensiske selvstyre. Af Peter Seier Christensen (NB) m.fl.

6) 1. behandling af L 217 om indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven. (Indførelse af afgift på nikotinholdige væsker til e-cigaretter m.v.). Af skatteministeren (Morten Bødskov).

7) 1. behandling af L 221 om skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Skærpede krav til og styrket kontrol med handel og opbevaring af tobak). Af skatteministeren (Morten Bødskov).

8) 1. behandling af L 220 om anlæg af Lynetteholm

Forslag til lov om anlæg af Lynetteholm. Af transportministeren (Benny Engelbrecht).