Den direkte transmission forventes at begynde mandag 10. maj 2021 klokken 10:00

Påmind
10.05.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 112 i salen

1-2) 1. behandling af B 176 og B 199 om at udvise kriminelle udlændinge, der overtræder våben-, narkotika- eller straffeloven m.v.

Punkt 1 og 2 behandles sammen. Forslag til folketingsbeslutning om at udvise kriminelle udlændinge, der overtræder våben-, narkotika- eller straffeloven. Af Peter Skaarup (DF) m.fl. B 199 Forslag til folketingsbeslutning om konsekvent udvisning af udlændinge, der har begået banderelateret kriminalitet. Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

2) 1. behandling af B 199 om konsekvent udvisning af udlændinge, der har begået banderelateret kriminalitet

Forslag til folketingsbeslutning om konsekvent udvisning af udlændinge, der har begået banderelateret kriminalitet. Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

3) 1. behandling af B 278 om strafskærpelse, så socialt bedrageri altid medfører udvisningsdom for udlændinge

Forslag til folketingsbeslutning om strafskærpelse, så socialt bedrageri altid medfører udvisningsdom for udlændinge. Af Pernille Vermund (NB) m.fl.

4) 1. behandling af B 226 om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark. Af Susan Kronborg (RV) m.fl.

5) 1. behandling af B 253 om forenkling af udlændingelovens §§ 22-24 om udvisning

Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af udlændingelovens §§ 22-24 om udvisning. Af Marcus Knuth (KF) og Søren Pape Poulsen (KF).

6) 1. behandling af B 261 om at undersøge det juridiske grundlag for at lukke moskéer og andre religiøse foreninger, der opfordrer til vold m.m.

Forslag til folketingsbeslutning om at undersøge det juridiske grundlag for at lukke moskéer og andre religiøse foreninger, der opfordrer til vold, udviser ekstremistisk adfærd eller forstyrrer den offentlige orden. Af Marcus Knuth (KF) m.fl.

7) 1. behandling af B 265 om bedre vejledning af udlændinge om muligheden for repatrieringsstøtte

Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejledning af udlændinge om muligheden for repatrieringsstøtte. Af Marcus Knuth (KF) m.fl.

8) 1. behandling af B 275 om, at opholdstilladelse ikke automatisk bortfalder for mindreårige, der har været på genopdragelsesrejse

Forslag til folketingsbeslutning om, at opholdstilladelse ikke automatisk bortfalder for mindreårige, der har været på genopdragelsesrejse. Af Rosa Lund (EL) m.fl.