Del fra: : :  
17.05.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 116 i salen

1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 229:

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af og exitplaner for udsatte borgere, der presses til kriminalitet af bander.

Af Brigitte Klintskov Jerkel (KF) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 238:

Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN’s handicapkonvention i dansk ret.

Af Kristian Hegaard (RV) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 218:

Forslag til folketingsbeslutning om at igangsætte et pilotprojekt med ældrevejledere til ældre borgere.

Af Jane Heitmann (V) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 225:

Forslag til folketingsbeslutning om midlertidig fratagelse af retten til at arbejde inden for socialområdet ved begrundet mistanke om grov forsømmelighed m.v.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 269:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af principper for skønnet i samværssager.

Af Mette Thiesen (NB) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 156:

Forslag til folketingsbeslutning om en ny forsøgsordning for udvidede frikommuneforsøg på en række velfærdsområder.

Af Anni Matthiesen (V) m.fl.

(Fremsættelse 11.02.2021).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 208:

Forslag til folketingsbeslutning om ændret skattefradrag for kontingenter til fagforeninger.

Af Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 05.03.2021).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 214:

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe feriepengesystemet.

Af Lars Boje Mathiesen (NB), Naser Khader (KF) og Alex Vanopslagh (LA) m.fl.

(Fremsættelse 05.03.2021).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 223:

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen.

Af Marcus Knuth (KF) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 250:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af dagpengereglerne for iværksættere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Af Mona Juul (KF) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).