Del fra: : :  
18.05.2021 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 117 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 59 [afstemning]:

Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer set i lyset af den energipolitiske redegørelse.

Af Bjørn Brandenborg (S), Carsten Kissmeyer (V), Morten Messerschmidt (DF), Signe Munk (SF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Søren Egge Rasmussen (EL), Katarina Ammitzbøll (KF), Peter Seier Christensen (NB), Alex Vanopslagh (LA) og Torsten Gejl (ALT).

(Anmeldelse 29.04.2021. Fremme 03.05.2021. Forhandling 11.05.2021. Forslag til vedtagelse nr. V 120 af Bjørn Brandenborg (S), Signe Munk (SF), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Søren Egge Rasmussen (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 121 af Tommy Ahlers (V), Morten Messerschmidt (DF) og Katarina Ammitzbøll (KF)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af lov om Den Sociale Investeringsfond. (Bemyndigelse til fastlæggelse af administrationsgrundlag m.v.)

Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 10.02.2021. 1. behandling 02.03.2021. Betænkning 06.05.2021. 2. behandling 11.05.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 196:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Udvidelse af bestyrelsens indstillingsret vedrørende tarifgrundlaget m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 24.03.2021. 1. behandling 06.04.2021. Betænkning 07.05.2021. 2. behandling 11.05.2021).

4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 7:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag).

Af Flemming Møller Mortensen (S), Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Susanne Zimmer (UFG).

(Fremsættelse 07.10.2020. 1. behandling 19.11.2020. Betænkning 29.04.2021).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 177:

Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond, lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forskningsfond og lov om Danmarks Grundforskningsfond. (Justering af Danmarks Innovationsfonds formål og opgaver, henlæggelse af særlige virkemidler til fonden og justering af bestyrelsens kompetencer m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 24.02.2021. 1. behandling 04.03.2021. Betænkning 04.05.2021).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 203:

Forslag til lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 26.03.2021. 1. behandling 08.04.2021. Betænkning 11.05.2021. Ændringsforslag nr. 28 af 17.05.2021 uden for betænkningen af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye)).

7) Forhandling om redegørelse nr. R 17:

Statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet 2021.

(Anmeldelse 11.05.2021. Redegørelse givet 11.05.2021. Meddelelse om forhandling 11.05.2021).

8) Forespørgsel nr. F 63:

Forespørgsel til statsministeren om rigsfællesskabets muligheder og udfordringer.

Af Tanja Larsson (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Christian Juhl (EL), Rasmus Jarlov (KF), Peter Seier Christensen (NB), Henrik Dahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU), Sjúrður Skaale (JF) og Edmund Joensen (SP) m.fl.

(Anmeldelse 05.05.2021. Fremme 07.05.2021).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 267:

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af retssikkerheden for udsatte borgere, der indgår økonomisk forpligtende aftaler under falske forudsætninger.

Af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 192:

Forslag til folketingsbeslutning om økonomiske incitamenter til at holde klimavenlig ferie i Danmark.

Af Susanne Zimmer (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG).

(Fremsættelse 03.03.2021).