Del fra: : :  
15.06.2021 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 131 i salen

1) 2. behandling af L 213 om beskyttelse af whistleblowere

Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

2) 2. behandling af L 234 om overvågning af smitsomme sygdomme via spildevand

Forslag til lov om ændring af epidemiloven. (Overvågning af smitsomme sygdomme via spildevand). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

3) 2. behandling af L 235 om udskydelse af solnedgangsklausuler i regler om covid-19-test af lønmodtagere m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v., lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Udskydelse af solnedgangsklausuler). Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

4) 1. behandling af L 237 om forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19 m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge. (Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed og forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19). Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

5) 1. behandling af L 238 om en særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer). Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).