Del fra: : :  
20.10.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 4 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 1:

Forespørgsel til statsministeren om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.

Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

(Anmeldelse 07.10.2020).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 2:

Forespørgsel til ministeren for udviklingssamarbejde og udlændinge- og integrationsministeren om den danske indsats efter branden i flygtningelejren Moria på Lesbos.

Af Rosa Lund (EL), Carl Valentin (SF) og Sikandar Siddique (UFG).

(Anmeldelse 07.10.2020).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om bekæmpelse af seksuel chikane.

Af Astrid Carøe (SF) og Anne Valentina Berthelsen (SF).

(Anmeldelse 07.10.2020).

4) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 4:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om effekten af skærpede regler for fordeling af børn og unge i landets daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner.

Af Mette Thiesen (NB) m.fl.

(Anmeldelse 07.10.2020).

5) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 5:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og sundheds- og ældreministeren om fodbehandling til ældre med en dårlig helbredstilstand.

Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 07.10.2020).

6) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6:

Forespørgsel til statsministeren om et modtagecenter for asylansøgere uden for Europa.

Af Mads Fuglede (V), Pia Kjærsgaard (DF), Marcus Knuth (KF), Pernille Vermund (NB) og Henrik Dahl (LA).

(Anmeldelse 07.10.2020).

7) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 7:

Forespørgsel til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling og erhvervsministeren om at sikre ligestilling af kvinder i ledelser og bestyrelser.

Af Sikandar Siddique (UFG).

(Anmeldelse 07.10.2020. Omtrykt 12.10.2020).

8) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om den stigende islamisering af Danmark.

Af Marie Krarup (DF) m.fl.

(Anmeldelse 07.10.2020).

9) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 4:

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af direktiv om at imødekomme det akutte behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på beskatningsområdet på grund af covid-19-pandemien og ændring af ikrafttrædelse af ændring af håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 06.10.2020. 1. behandling 07.10.2020. Betænkning 19.10.2020).

10) Forhandling om redegørelse nr. R 3:

Udenrigsministerens redegørelse om samarbejdet i Arktis.

(Anmeldelse 07.10.2020. Redegørelse givet 07.10.2020. Meddelelse om forhandling 07.10.2020).

11) Forhandling om redegørelse nr. R 4:

Forsvarsministerens redegørelse om det nordiske forsvars- og beredskabssamarbejde.

(Anmeldelse 08.10.2020. Redegørelse givet 08.10.2020. Meddelelse om forhandling 08.10.2020).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 33:

Forslag til lov om ændring af lov om net- og informationssikkerhed. (Implementering af direktivet om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation for så vidt angår sikkerhed i net og tjenester).

Af forsvarsministeren (Trine Bramsen).

(Fremsættelse 07.10.2020).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 34:

Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Etablering af mobilbaseret varslingssystem).

Af forsvarsministeren (Trine Bramsen).

(Fremsættelse 07.10.2020).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 11:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Adgang til kontrolbesøg m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 07.10.2020).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 13:

Forslag til lov om ændring af revisorloven. (Ændring af reglerne for revisoreksamen, skærpede krav til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant og gennemførelse af dele af revisordirektivet).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 07.10.2020).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 61:

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love. (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 08.10.2020).

17) 1. behandling af lovforslag nr. L 62:

Forslag til lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 08.10.2020).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 64:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om socialtilsyn, lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. (Bedre styring af offentligt finansieret behandling for alkoholmisbrug m.v.).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 08.10.2020).