Del fra: : :  
26.01.2021 kl. 13:20
Møde i salen
Møde i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 37:

Forespørgsel til uddannelses- og forskningsministeren om bedre uddannelsesbalance.

Af Ulla Tørnæs (V).

(Anmeldelse 22.01.2021).

2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Rasmus Jarlov (KF).

3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:4) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 139 A:

Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 26.01.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 131:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af ledningsført vand og lov om vandforsyning m.v. (Forhøjelse af vandafgiften og ophævelse af bestemmelser om drikkevandsbidraget).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 22.12.2020. 1. behandling 14.01.2021. Betænkning 15.01.2021. 2. behandling 19.01.2021).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 124:

Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven. (Bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering og reintegrationsbistand i tilfælde af alvorlig kriminalitet m.v. begået efter repatriering m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 15.12.2020. 1. behandling 21.12.2020. Betænkning 14.01.2021. 2. behandling 19.01.2021).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 125:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Mulighed for at pålægge en udlænding, der skal udrejse af landet, at lade sig undersøge for en sygdom omfattet af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 15.12.2020. 1. behandling 21.12.2020. Betænkning 14.01.2021. 2. behandling 19.01.2021).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 111 A:

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. (Tilbagerulning af pebersprayordningen).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(2. behandling 19.01.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 111 B:

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer m.v. (Udenlandske civile statsmyndigheders adgang til at bære og ind- og udføre visse våben og fastsættelse af supplerende bestemmelser til forordning (EU) 2019/1148 af 20. juni 2019 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer m.v.).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(2. behandling 19.01.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 132:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af dele af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 22.12.2020. 1. behandling 12.01.2021. Betænkning 15.01.2021. 2. behandling 19.01.2021. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 96:

Forslag til lov om ændring af miljøskadeloven og lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Ændring af handlepligten for den ansvarlige for en miljøskade, indførelse af godtgørelsesordning samt ændring af definitionen af arter og naturtyper).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 12.11.2020. 1. behandling 19.11.2020. Betænkning 13.01.2021. 2. behandling 19.01.2021).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 101:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 12.11.2020. 1. behandling 17.11.2020. Betænkning 12.01.2021. 2. behandling 19.01.2021).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 130:

Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (Ændring af den tilladte opbevaringsperiode for menneskelige æg udtaget på medicinsk indikation).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 22.12.2020. 1. behandling 13.01.2021. Betænkning 15.01.2021. Omtrykt. 2. behandling 19.01.2021).

14) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 8:

Forslag til folketingsbeslutning om forlængelse af nedfrysning af befrugtede og ubefrugtede æg (borgerforslag).

Af Flemming Møller Mortensen (S), Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Torsten Gejl (ALT), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Susanne Zimmer (UFG).

(Fremsættelse 07.10.2020. 1. behandling 02.12.2020. Betænkning 19.01.2021).

15) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 144:

Forslag til lov om forebyggelse af smitte med covid-19 når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte.

Af indenrigs- og boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 26.01.2021).

16) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 145:

Forslag til lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 26.01.2021).

17) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 146:

Forslag til lov om varsling af ferie m.v. som følge af den genindførte lønkompensationsordning i forbindelse med håndteringen af covid-19.

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 26.01.2021).

18) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 108:

Forslag til folketingsbeslutning om strengere straf til vanvidsbilister, som dræber (borgerforslag).

Af Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Andreas Steenberg (RV), Karsten Hønge (SF), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

(Fremsættelse 17.12.2020).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 141:

Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om erstatningsansvar. (Styrket indsats mod farlig kørsel m.v.).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 20.01.2021).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 136:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Udskydelse af solnedgangsklausul).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 13.01.2021).

21) Forespørgsel nr. F 21:

Forespørgsel til kulturministeren om at sikre åndsfriheden på Kunstakademiet.

Af Henrik Dahl (LA) og Morten Messerschmidt (DF).

(Anmeldelse 20.11.2020. Fremme 24.11.2020).