Del fra: : :  
27.01.2021 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 56 i salen

1) Forespørgsel nr. F 36:

Forespørgsel til udenrigsministeren og sundheds- og ældreministeren om nødlicenser til vacciner. (Hasteforespørgsel).

Af Peder Hvelplund (EL) m.fl.

(Anmeldelse 20.01.2021. Fremme 22.01.2021).

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til sundheds- og ældreministeren af:

Mette Hjermind Dencker

Hvad har ministeren tænkt sig at gøre for at sikre, at borgere, der ikke selv kan rejse fra øer og yderområder i landdistrikter, bliver vaccineret mod corona?

(Spm. nr. S 703 (omtrykt)).

2) Til justitsministeren af:

Peter Skaarup

Mener ministeren, at det er proportionelt med tidligere sager, herunder Morten Bødskovs »nødløgn«, at sende Inger Støjberg for en rigsret?

(Spm. nr. S 756. Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

3) Til justitsministeren af:

Peter Skaarup

Mener ministeren, at en rigsretssag imod Inger Støjberg kunne være klaret i Folketinget?

(Spm. nr. S 759. Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

4) Til justitsministeren af:

Morten Messerschmidt

Finder ministeren det rimeligt, at et flertal i Folketinget angiveligt vil rejse en sag mod forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg set i lyset af forslaget om rigsret imod de forhenværende arbejdsministre, herunder især Svend Auken?

(Spm. nr. S 764, skr. begr.).

5) Til justitsministeren af:

Morten Messerschmidt

Finder ministeren det rimeligt, at et flertal i Folketinget angiveligt vil rejse en sag mod forhenværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg set i lyset af forslaget om rigsret imod forhenværende grønlandsminister Johannes Kjærbøl,?

(Spm. nr. S 767, skr. begr.).

6) Til social- og indenrigsministeren af:

Marie Bjerre

Skal regeringens forslag om profitforbud på sociale tilbud tages som udtryk for, at regeringen mener, at offentlige og selvejende sociale tilbud er bedre til at levere gode og trygge tilbud for socialt udsatte end private tilbud?

(Spm. nr. S 725 (omtrykt). Medspørger: Karen Ellemann (V)).

7) Til social- og indenrigsministeren af:

Stén Knuth

Mener ministeren, at den fleksibilitet, der i dag findes mellem kommuner, private og fonde, når det kommer til etablering af bo- og opholdssteder, vil kunne løftes alene af kommunerne?

(Spm. nr. S 745. Medspørger: Karen Ellemann (V)).

8) Til forsvarsministeren af:

Lars Christian Lilleholt

Er ministeren enig med sin parti- og folketingskollega i, at officersuddannelserne skal flyttes til Fyn?

(Spm. nr. S 713, skr. begr. (omtrykt)).

9) Til forsvarsministeren af:

Lars Christian Lilleholt

Hvilke overvejelser har ministeren – i lyset af sin partifælles udmelding om at flytte officersuddannelserne til Fyn – gjort sig i forhold til at flytte forsvarsarbejdspladser til Fyn?

(Spm. nr. S 714, skr. begr. (omtrykt)).

10) Til erhvervsministeren af:

Louise Schack Elholm

Hvorledes vil ministeren leve op til tilsagnet om at ville se på dokumentationskravet til hjælpepakkerne for at sikre, at leverandører af eksempelvis souvenirs til souvenirbutikker omfattes af sommerens hjælpepakker?

(Spm. nr. S 760).

11) Til erhvervsministeren af:

Jan E. Jørgensen

Når ministeren siger, at forsinkelserne for udbetaling af kompensation bl.a. skyldes omfattende svindelkontrol, har ministeren så intentioner om at udbetale pengene først og udføre kontrol med svindel efterfølgende, ikke mindst set i lyset af at straffen for svindel med coronarelaterede ydelser er hævet, for at nedbringe sagsbehandlingstiden?

(Spm. nr. S 762).

12) Til erhvervsministeren af:

Jan E. Jørgensen

Hvad er ministerens holdning til den stigende arbejdsløshed som konsekvens af de manglende udbetalinger af hjælpepakker?

(Spm. nr. S 763).

13) Til beskæftigelsesministeren af:

Torsten Gejl

Vil ministeren forholde sig til, om det er rimeligt, at sagsbehandlingstiden af et udvalgsspørgsmål er op til 6 måneder, når den normale svarfrist, jf. Folketingets forretningsordens § 8, stk. 6, er på 4 uger?

(Spm. nr. S 758, skr. begr.).

14) Til beskæftigelsesministeren af:

Torsten Gejl

Vil ministeren forholde sig til, om manglende besvarelser i Beskæftigelsesudvalget, hvor den normale svarfrist på 4 uger er overskredet, og som bremser det politiske virke i Folketinget, er et resultat af, at spørgsmålene er vanskelige at besvare, eller om ministeriet er presset med opgaver og mangler ressourcer til at udføre sit arbejde?

(Spm. nr. S 761, skr. begr.).

15) Til miljøministeren af:

Egil Hulgaard

Hvad er ministerens holdning til Kommissionens forslag om at forbyde jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder?

(Spm. nr. S 757, skr. begr. (omtrykt) Medspørger: Marcus Knuth (KF)).

16) Til kirkeministeren af:

Mette Hjermind Dencker

Vil ministeren begrunde, hvorfor ministeren har valgt at nedlægge det udvalg, som var nedsat af den tidligere borgerlige regering til at se på, hvordan folkekirken kan spille en rolle i at integrere udlændinge i det danske samfund?

(Spm. nr. S 751).