Del fra: : :  
28.01.2021 kl. 15:10
Møde i salen
Møde nr. 58 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38:

Forespørgsel til justitsministeren om politisk censur på de sociale medier.

Af Morten Messerschmidt (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 26.01.2021. Omtrykt).

2) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 152:

Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, sundhedsloven og retsplejeloven. (Yderligere foranstaltninger for at forebygge og inddæmme nye virusvarianter af covid-19 og udvidet adgang til kommunale isolationsfaciliteter).

Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 28.01.2021).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 96:

Forslag til folketingsbeslutning om flere stenrev i danske farvande.

Af René Christensen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.11.2020).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 140:

Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Forhøjelse af fribeløb og forlængelse af bestemmelser om udvidede SU-lånemuligheder som følge af covid-19).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 20.01.2021).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 111:

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af privat læreruddannelse.

Af Kristian Jensen (V), Alex Ahrendtsen (DF), Marianne Jelved (RV), Katarina Ammitzbøll (KF) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG) m.fl.

(Fremsættelse 21.12.2020).