Del fra: : :  
21.10.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 5 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 5:

Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 07.10.2020).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 9:

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 07.10.2020).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 10:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om friplejeboliger. (Landsbyggefondens rammer 2021-2026, sammenlægning af boliger, grundkapital for almene boliger og kapitalindskud for friplejeboliger m.v.).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 07.10.2020).

1) Til udenrigsministeren af:

Torsten Schack Pedersen

Vil udenrigsministeren arbejde for en hurtig implementering af de fælles EU-rejsevejledninger i Danmark, som regeringen den 13. oktober 2020 selv har været med til at vedtage?

(Spm. nr. S 91).

2) Til justitsministeren af:

Karina Adsbøl

Hvad mener ministeren om at en gerningsmand først 8 år efter første anmeldelse får sin dom og ovenikøbet opnår en strafrabat, og er ministeren af den opfattelse, at man bør fjerne strafrabatter på domme med lang sagsbehandlingstid?

(Spm. nr. S 93, skr. begr. Medspørger: Peter Skaarup (DF)).

3) Til justitsministeren af:

Karina Adsbøl

Mener ministeren, at det styrker retsfølelsen, når kriminelle kan spekulere i at lave mere kriminalitet for at opnå en strafrabat og dermed få flere år på fri fod og en kortere dom, og hvad vil ministeren i givet fald gøre ved denne retspraksis?

(Spm. nr. S 95, skr. begr. Medspørger: Peter Skaarup (DF)).

4) Til justitsministeren af:

Peter Skaarup

Hvad mener ministeren om den seneste hamstring af peberspray i butikkerne, hvor forhandlerne siger, at det er »hr. og fru Danmark«, der hamstrer peberspray?

(Spm. nr. S 89, skr. begr. Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

5) Til justitsministeren af:

Peter Skaarup

Mener ministeren, at det styrker eller svækker retsfølelsen, at en vanvidsbilist fra Fyn, der dræber tre personer, kun får 3 års fængsel, når strafferammen er 8 år?

(Spm. nr. S 90. Medspørger: Morten Messerschmidt (DF)).

6) Til skatteministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvad er ministerens holdning til at gøre håndværkerfradraget mere fleksibelt for at fremme grønne investeringer hos boligejerne og fastholde arbejdspladser i byggebranchen – eksempelvis ved at skabe mulighed for at kunne spare sammen over flere år, i stedet for at beløbet altid skal bruges på 1 år?

(Spm. nr. S 94, skr. begr.).

7) Til sundheds- og ældreministeren af:

Peder Hvelplund

Vil sundhedsministeren, i lyset af at 0 af de anslåede 25.000 illegale migranter, der er i Danmark, har benyttet tilbuddet om coronatest og isolationsfaciliteter, sikre, at illegale migranter kan sikres anonymitet ved både test og isolation, som bl.a. Røde Kors anbefaler, så de ikke efterfølgende risikerer en hjemsendelse?

(Spm. nr. S 44, skr. begr. Medspørger: Rosa Lund (EL)).

8) Til sundheds- og ældreministeren af:

Rasmus Jarlov

Kan ministeren garantere, at regeringen ikke igen ødelægger festerne med under et døgns varsel, så de gæster, der kommer langvejsfra, i det mindste kan vide, at de ikke sætter sig ind i et fly eller et tog og risikerer, når de når frem fredag eftermiddag, at regeringen har gjort det forbudt for dem at deltage i festen dagen efter?

(Spm. nr. S 47, skr. begr.).

9) Til sundheds- og ældreministeren af:

Jane Heitmann

Er det ministerens opfattelse, at der generelt er sket mærkbare og synlige forbedringer i ældreplejen, siden TV 2’s dokumentar om bl.a. Else Marie Larsen rullede over skærmen i sommer?

(Spm. nr. S 85).

10) Til erhvervsministeren af:

Torsten Schack Pedersen

Mener ministeren, at det er rimeligt, at regeringen anbefaler, at en lang række arrangementer aflyses, uden at sikre kompensation til de berørte erhverv?

(Spm. nr. S 92).

11) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Hans Kristian Skibby

Hvordan kan det være, at regeringen ikke har sikret flytning af kriminelle afviste asylsøgere fra Kærshovedgård i Midtjylland, til trods for at Socialdemokraterne klart lovede det før valget i juni 2019?

(Spm. nr. S 86).

12) Til boligministeren af:

Morten Messerschmidt

Vil ministeren kommentere artiklen »Ægtepar lever i konstant frygt for voldsdømt overbo« fra Frederiksborg Amts Avis den 8. oktober 2020, og hvad er ministerens holdning til Boliggårdens håndtering af sagen, og mener ministeren ikke, at en boligforening bør opsige en beboer, der har fået dom for at have udøvet vold mod en anden beboer i foreningen?

(Spm. nr. S 76, skr. begr. (omtrykt)).

13) Til kulturministeren af:

Stén Knuth

På baggrund af Divisionsforeningens informationskampagne startende den 15. oktober, hvor de fortæller, at der er afviklet 46 kampe, uden at nogen er smittet, og i øvrigt i fuld forsvarlighed, er ministeren da bekendt med, om regeringen overvejer at give adgang til flere kampe på superligastadioner?

(Spm. nr. S 78. Medspørger: Kim Valentin (V)).

14) Til kulturministeren af:

Stén Knuth

Vil ministeren kommentere evalueringen af de 28 professionelle kampe/events, der har været afholdt efter beslutningen om at brede »superligamodellen« ud til andre sportsgrene?

(Spm. nr. S 79. Medspørger: Kim Valentin (V)).

15) Til kulturministeren af:

Dennis Flydtkjær

Vil ministeren tage initiativ til at lade flere tilskuere komme på stadion til udendørssport som f.eks. superligakampe eller europæisk fodbold, hvis de overholder de forholdsregler, som er beskrevet i den såkaldte superligaordning?

(Spm. nr. S 83, skr. begr.).