Del fra: : :  
08.04.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 90 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 57:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om voksen- og efteruddannelser for ufaglærte og faglærte.

Af Jakob Sølvhøj (EL) og Jette Gottlieb (EL).

(Anmeldelse 06.04.2021).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 284:

Forslag til folketingsbeslutning i henhold til grundlovens § 47 med hensyn til statsregnskabet for finansåret 2019.

(Forslaget som fremsat (i betænkning) 18.03.2021. Anmeldelse (i salen) 23.03.2021).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 198:

Forslag til lov om velfærdsaftaler på ældreområdet.

Af social- og ældreministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 24.03.2021).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 28:

Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af rugemoderskab efter canadisk forbillede.

Af Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG).

(Fremsættelse 08.10.2020).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (igu). (Udvidelse af målgruppen m.v. for integrationsgrunduddannelsen).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 26.03.2021).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 203:

Forslag til lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 26.03.2021).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 181:

Forslag til folketingsbeslutning om et loft over ikkevestlig indvandring.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 03.03.2021).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 186:

Forslag til folketingsbeslutning om pligt for alle indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp til at bidrage i 37 timer om ugen.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 03.03.2021).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 190:

Forslag til folketingsbeslutning om frakendelse af statsborgerskab ved personfarlig kriminalitet.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 03.03.2021).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 198:

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre evaluering af kommunale og statslige integrationsprojekter.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 04.03.2021).

11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 143:

Forslag til folketingsbeslutning om undersøgelse af afviklingen af dansk minkavl.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 04.02.2021).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 153:

Forslag til folketingsbeslutning om totalforbud mod demersalt fiskeri med bomtrawl i Skagerrak og Nordsøen.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 10.02.2021).