Del fra: : :  
09.04.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 91 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 195:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 24.03.2021).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 102:

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ministerbetjeningsreglen.

Af Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG).

(Fremsættelse 03.12.2020).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 168:

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af offentlighedslovens ministerbetjeningsregel.

Af Pernille Vermund (NB) m.fl.

(Fremsættelse 25.02.2021).

4) Forespørgsel nr. F 41:

Forespørgsel til sundhedsministeren om manglen på praktiserende læger.

Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 09.02.2021. Fremme 11.02.2021).

5) Forespørgsel nr. F 42:

Forespørgsel til sundhedsministeren om lægemangel i Region Sjælland.

Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 09.02.2021. Fremme 11.02.2021).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 182:

Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne lempelser for familiesammenførte.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 03.03.2021).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 184:

Forslag til folketingsbeslutning om fuld dansk selvbestemmelse over grænsekontrollen.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 03.03.2021).