Del fra: : :  
14.04.2021 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 93 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 288:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks indgåelse af overenskomst af 30. oktober 2019 mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre på den ene side og Norges regering på den anden side vedrørende afgrænsningen af kontinentalsoklen uden for 200 sømil i området mellem Færøerne, Island, Fastlandsnorge og Jan Mayen.

Af udenrigsministeren (Jeppe Kofod).

(Fremsættelse 26.03.2021).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 289:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks indgåelse af overenskomst af 30. oktober 2019 mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre på den ene side og Islands regering på den anden side vedrørende afgrænsningen af kontinentalsoklen uden for 200 sømil i området mellem Færøerne, Island, Fastlandsnorge og Jan Mayen

Af udenrigsministeren (Jeppe Kofod).

(Fremsættelse 26.03.2021).

1) Til finansministeren af:

Marcus Knuth

Hvad er ministerens holdning til statussen på regeringens løfte om at spare 3 mia. kr. på eksterne konsulenter, og hvordan mener ministeren at regeringens valgløfte harmonerer med det nye statslige tilbud Statens Analyser og Implementering?

(Spm. nr. S 1278).

2) Til udenrigsministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvad mener udenrigsministeren om Europa-Kommissionens forslag om indførelse af en europæisk børnegaranti med krav om et gratis måltid i skolen og gratis pasningsordninger, og hvordan vil udenrigsministeren retfærdiggøre, at EU har fået beføjelse på dette område?

(Spm. nr. S 1276).

3) Til udenrigsministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvad er udenrigsministerens holdning til Kinas seneste handelsmæssige tiltag over for Taiwan, hvor man har indført et forbud mod import af ananas, og hvilke initiativer vil regeringen tage for at bakke op om det demokratiske Taiwan?

(Spm. nr. S 1288).

4) Til justitsministeren af:

Mette Hjermind Dencker

Hvad vil ministeren – i kølvandet på endnu en gravskænding af en jødisk gravplads – gøre for at sikre de ti jødiske gravpladser fordelt i hele landet?

(Spm. nr. S 1259, skr. begr.).

5) Til justitsministeren af:

Mette Hjermind Dencker

Vil ministeren gøre noget for at øge sikkerheden omkring jødiske samlepunkter, herunder jødiske gravpladser, synagoger, skoler m.m.?

(Spm. nr. S 1260, skr. begr.).

6) Til justitsministeren af:

Inger Støjberg

Hvad er ministerens holdning til et forbud mod omskæring af raske drengebørn, som er ældre end 8 dage, hvilket sandsynligvis vil begrænse antallet af rituelle omskæringer, men samtidig tage hensyn til det jødiske samfunds eksistens i Danmark?

(Spm. nr. S 1282. Medspørger: Peter Skaarup (DF)).

7) Til justitsministeren af:

Peter Skaarup

Hvad er regeringens holdning til transmission af lyd og billede fra den kommende rigsretssag mod Inger Støjberg henset til princippet om mest mulig gennemsigtighed i retsplejen?

(Spm. nr. S 1301).

8) Til sundhedsministeren af:

Peter Juel-Jensen

Hvilke regler skal man – da Bornholm er testø, også når det kommer til corona – leve op til, før kulturliv, foreningsliv og restaurationsbranchen igen kan åbne op, og dermed få afprøvet og udarbejdet de retningslinjer, der skal til, således at man også kan åbne op i resten af Danmark?

(Spm. nr. S 1268).

9) Til transportministeren af:

Louise Schack Elholm

Vil regeringen afhjælpe trængslen for pendlere fra Midt- og Vestsjælland til Københavnsområdet og i givet fald hvordan?

(Spm. nr. S 1272, skr. begr.).

10) Til transportministeren af:

Erling Bonnesen

Hvad er ministerens holdning til at få sikret fornyelse af og flere støjskærme langs motorvejen ved Nyborg, og er ministeren enig i, at der skal gøres noget ved støjproblemerne og udarbejdes en konkret plan for gennemførelse af initiativer?

(Spm. nr. S 1274).

11) Til transportministeren af:

Karsten Lauritzen

Før valget i juni 2019 besluttede et flertal bestående af Venstre, Konservative, LA og DF at igangsætte byggeriet af den tredje vestlige Limfjordsforbindelse i 2024, nu fremgår det af den socialdemokratiske regerings infrastrukturudspil, at igangsættelse kan være udskudt til om 15 år, altså efter 2035 – hvad er årsagen til dette, og mener ministeren ikke, at nordjyderne har fortjent, at byggeriet kommer i gang i 2024 som aftalt?

(Spm. nr. S 1284).

12) Til transportministeren af:

Anni Matthiesen

Hvad mener ministeren om fraværet af en ny midtjysk motorvej i regeringens nye udspil til en infrastrukturplan, når regeringen i 2019 netop gik til valg på et trafikudspil, hvor en ny midtjysk motorvej indgik?

(Spm. nr. S 1290).

13) Til transportministeren af:

Christoffer Aagaard Melson

Anerkender ministeren, at der i dag er store udfordringer med at afvikle trafikken gennem Vejle by, når Vejlefjordbroen er lukket på grund af kø, uheld eller vejarbejde, og mener ministeren, at forudsætningerne for planerne om at bygge en togbro over Vejle Fjord stadig holder?

(Spm. nr. S 1291).

14) Til transportministeren af:

Michael Aastrup Jensen

Hvorfor er der i regeringens transportudspil ikke afsat midler til støjbekæmpelse på strækningen fra Helsted til Randers S, når der i utallige høringssvar fra støjramte borgere i forbindelse med vvm-undersøgelsen af en udvidelse af E45 fra Aarhus N til Randers gives udtryk for store problemer med støj fra motorvejen?

(Spm. nr. S 1296).

15) Til transportministeren af:

Louise Schack Elholm

Hvorfor er regeringen kun interesseret i forbedring af offentlig transport i storbyerne og med hurtigere forbindelse mellem storbyerne (uden stop for Region Sjælland), hvad med pendlerne fra provinsen?

(Spm. nr. S 1273, skr. begr.).

16) Til transportministeren af:

Erling Bonnesen

Hvad er ministerens holdning til infrastrukturprojektet »Fra omvej til smutvej« fra Svendborg over Langeland og Lolland til Femern, og er ministeren enig i, at der nu skal iværksættes konkret planlægning for hele projektet, herunder af omfartsvej på Tåsinge, tilhørende vejopgraderinger og cykelsti i projektet, samt fremskudt færgehavn ved Tårs?

(Spm. nr. S 1275).

17) Til transportministeren af:

Christoffer Aagaard Melson

Hvilke planer har ministeren for at styrke infrastrukturen til henholdsvis den største vestdanske lufthavn i Billund og den største østdanske lufthavn i København?

(Spm. nr. S 1292).

18) Til transportministeren af:

Michael Aastrup Jensen

Hvorfor prioriterer regeringen ikke en udvidelse af E45 på strækningen fra Aarhus N til Randers N, når man i regeringens udspil kan læse, at den trafikale belastning på strækningen over de kommende år vil være massiv?

(Spm. nr. S 1298).

19) Til børne- og undervisningsministeren af:

Mette Thiesen

Hvad tænker ministeren om, at coronarestriktioner tolkes på en måde i institutionerne, der eksempelvis har betydet, at et barn på halvandet år ikke fik eftermiddagsmad i sin vuggestue, fordi hun ikke selv kunne åbne maden?

(Spm. nr. S 1279).

20) Til børne- og undervisningsministeren af:

Marlene Ambo-Rasmussen

Hvad mener ministeren om Nadia Maria Løfgren-Grandings hjerteskærende beretning om sin datter på halvandet år, der ikke kunne få sin eftermiddagsmad i vuggestuen, fordi mængden af forskellige coronaregler efterhånden skaber så meget forvirring og usikkerhed hos de ansatte, at de ikke kan være ordentligt til stede over for børnene?

(Spm. nr. S 1300, skr. begr.).

21) Til børne- og undervisningsministeren af:

Marlene Ambo-Rasmussen

Set i lyset af de voldsomme konsekvenser for børn og unges trivsel mener ministeren så, at det er rimeligt, at børn og unge ikke har mere fysisk tilstedeværelse i deres skole?

(Spm. nr. S 1302, skr. begr.).

22) Til erhvervsministeren af:

Mette Thiesen

Kan ministeren forstå, at det med de gældende krav ikke giver mening for mange restauranter og caféer at genåbne?

(Spm. nr. S 1280).

23) Til erhvervsministeren af:

Anni Matthiesen

Hvad mener ministeren om, at en række af landets selvstændige er udtrukket til særlig kontrol, der kræver en dyr revisorgodkendelse, af det slutregnskab for hjælpepakker, de har søgt i perioden fra marts til juni sidste år, mens mange fortsat er helt i knæ og nu risikerer at måtte lukke, fordi de ikke har nogen indtjening?

(Spm. nr. S 1293).

24) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marcus Knuth

Har ministeren intentioner om at iværksætte initiativer for at lukke ekstremistiske og rabiate moskéer i Danmark, og vil ministeren arbejde for at sikre en øget kontrol med de problematiske moskéer her i landet?

(Spm. nr. S 1277).

25) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Kristian Hegaard

Mener ministeren, at det giver mening, at man tager opholdsgrundlaget fra syriske statsborgere blot for at placere dem i et udrejsecenter på ubestemt tid og uden mulighed for at arbejde eller uddanne sig?

(Spm. nr. S 1294, skr. begr. Medspørger: Andreas Steenberg (RV)).

26) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Kristian Hegaard

Mener ministeren, at det er muligt at leve et rimeligt familieliv på et udrejsecenter, og mener ministeren på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt, at syriske familier risikerer årelange ophold på udrejsecentre som følge af regeringens udsendelsespolitik?

(Spm. nr. S 1295. Medspørger: Andreas Steenberg (RV)).

27) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Hans Kristian Skibby

Hvad er ministerens holdning til den massive utryghed, som beboerne på Kærshovedgård udsætter lokalområdet for, og hvad vil ministeren gøre for at komme utrygheden og kriminaliteten til livs?

(Spm. nr. S 1297 (omtrykt)).

28) Til indenrigs- og boligministeren af:

Maja Torp

Mener ministeren, at de positive resultater fra de seneste frikommuneforsøg – bl.a. på beskæftigelsesområdet – giver anledning til at udbrede og permanentgøre forsøgene til gavn for borgerne?

(Spm. nr. S 1286).

29) Til kulturministeren af:

Karsten Lauritzen

Hvad konkret ønsker ministeren at gøre for at hjælpe det nordjyske foreningsliv i lyset af DGI's melding fra den 8. april om et stort frafald blandt medlemmer i deres foreninger, godt 90.000 på landsplan, og 13.000 alene i Nordjylland, og planlægger ministeren at igangsætte konkrete initiativer for at modvirke medlemstilbagegangen i vores allesammens frivillige foreningsliv?

(Spm. nr. S 1285).

30) Til kirkeministeren af:

Peter Skaarup

Mener ministeren, at Dansk Islamisk Begravelsesfond med den berygtede Taiba-moské skal kunne købe et stykke land til at anlægge en muslimsk gravplads?

(Spm. nr. S 1287).