Del fra: : :  
15.04.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 94 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 58:

Forespørgsel til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om brugen af bomtrawl.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 13.04.2021).

2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 228:

Forslag til folketingsbeslutning om en forebyggelsesplan for unges alkoholforbrug.

Af Pernille Skipper (EL) og Peder Hvelplund (EL).

(Fremsættelse 09.03.2021. Betænkning 13.04.2021).

3) 2. behandling af lovforslag nr. L 19:

Forslag til lov om ændring af lov om eliteidræt, lov om fremme af integritet i idrætten og lov om udlodning af overskud og udbytte af lotteri. (Styrkelse af atleternes stemme i Team Danmarks bestyrelse, Team Danmarks tilsynsforpligtelse m.v.).

Af kulturministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 07.10.2020. 1. behandling 23.10.2020. Betænkning 24.03.2021).

4) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 116:

Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde privatpersoners affyring af fyrværkeri på andre tidspunkter end nytårsaften og indskrænke tidsrummet for tilladt køb og salg af fyrværkeri.

Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

(Fremsættelse 13.01.2021).

5) Forhandling om redegørelse nr. R 12:

Ministeren for ligestillings redegørelse om perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2021.

(Anmeldelse 25.02.2021. Redegørelse givet 25.02.2021. Meddelelse om forhandling 25.02.2021).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 117:

Forslag til folketingsbeslutning om anonymisering af jobansøgninger til offentlige stillinger.

Af Sikandar Siddique (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Susanne Zimmer (UFG).

(Fremsættelse 12.01.2021).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 142:

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af ydelsesregulering baseret på principperne om gensidig forsørgerpligt for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister.

Af Victoria Velasquez (EL) og Torsten Gejl (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 04.02.2021).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 201:

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om de gymnasiale uddannelser. (Bedre rammer for ordblinde på efterskoler og elever med funktionsnedsættelser m.m. i de gymnasiale uddannelser).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 26.03.2021).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 187:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod børnetolke.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 03.03.2021).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 208:

Forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19. (Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen som følge af covid-19 m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 13.04.2021).

11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 196:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsat momssats og forhøjet skattefradrag for reparationer og vedligehold.

Af Torsten Gejl (ALT).

(Fremsættelse 04.03.2021).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 197:

Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for tabsfradrag i tidligere års overskud.

Af Lars Boje Mathiesen (NB) m.fl.

(Fremsættelse 04.03.2021).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 200:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af betingelserne for at opnå godkendelse som almenvelgørende forening.

Af Louise Schack Elholm (V) m.fl.

(Fremsættelse 05.03.2021).

14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 257:

Forslag til folketingsbeslutning om at hæve det maksimale beskæftigelsesfradrag med 1.000 kr.

Af Louise Schack Elholm (V) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).

15) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 258:

Forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af tredoblingen af skatten på generationsskifte i familieejede virksomheder.

Af Louise Schack Elholm (V) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).