Del fra: : :  
16.04.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 95 i salen

1) Forespørgsel nr. F 23:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om fritidspædagogikken om 10 år.

Af Lotte Rod (RV) og Sofie Carsten Nielsen (RV).

(Anmeldelse 24.11.2020. Fremme 26.11.2020).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 199:

Forslag til lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet.

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 24.03.2021).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 200:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Indsamling af data – Minimumsnormeringer i daginstitutioner).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 26.03.2021).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 193:

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger m.v., hvidvaskloven, lov om Danmarks Grønne Investeringsfond og forskellige andre love. (Øget investorbeskyttelse ved grænseoverskridende markedsføring af investeringer, oprettelse af gældsrådgivningsenhed i Finansiel Stabilitet som følge af aftale om erstatning m.v. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af covid-19 samt styrket tilsyn med aktører på det digitale marked for finansielle ydelser m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 24.03.2021).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 207:

Forslag til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter.

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 07.04.2021).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 204:

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love. (Ændring af journalføringsreglerne, reaktionsmulighed ved manglende betaling af registreringsgebyr på tatoveringsområdet, supplerende bestemmelser i tilknytning til markedsovervågningsforordningen samt lovtekniske ændringer i psykiatriloven og strålebeskyttelsesloven).

Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 26.03.2021).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 159:

Forslag til folketingsbeslutning om garanti for 2 dages ophold på fødeafdeling eller eventuelt patienthotel for alle fødende efter overstået fødsel.

Af Kirsten Normann Andersen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 23.02.2021).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 242:

Forslag til folketingsbeslutning om indkaldelse til forhandlinger om rettigheder til fødende.

Af Pernille Skipper (EL) m.fl.

(Fremsættelse 09.03.2021).