Del fra: : :  
03.06.2021 kl. 13:00
Social- og Ældreudvalget
Åbent samråd i Social- og Ældreudvalget om at Familieretshuset begrænser forældres samvær med deres børn m.v.

1) Åbent samråd i Social- og Ældreudvalget om at Familieretshuset begrænser forældres samvær med deres børn

Åbent samråd med social- og ældreministeren om at Familieretshuset begrænser forældres samvær med deres børn.

2) Åbent samråd i Social- og Ældreudvalget om sag i Brønderslev Kommune vedrørende kvalitetsstandarder for kontant tilskud m.v.

Åbent samråd med social- og ældreministeren om sag i Brønderslev Kommune vedrørende kvalitetsstandarder for kontant tilskud og borgerstyret personlig assistance (BPA).