Del fra: : :  
03.06.2022 kl. 11:00
Europaudvalget
Møde i Europaudvalget

1) Møde i Europaudvalget. Afrapportering fra ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd den 30.-31. maj 2022

Afrapportering fra ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd den 30.-31. maj 2022. Forelæggelse ved statsministeren.

2) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 9.-10. juni 2022

Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 9.-10. juni 2022. Justitsministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-14.

3) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 9. juni 2022

Rådsmøde (konkurrenceevne - indre marked og industri) den 9. juni 2022. Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 3.

4) Møde i Europaudvalget. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om politisk reklame m.v.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemsigtighed og målretning i forbindelse med politisk reklame KOM (2021) 731 og bestemmelserne vedrørende politisk reklame i forslag til omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde Forelæggelse ved kulturministeren*

5) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 13. juni 2022

Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 13. juni 2022. Forelæggelse ved kulturministeren (på vegne af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri).

6) Møde i Europaudvalget. Forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens m.v.

Forordning om harmoniserede regler for kunstig intelligens og ændring af visse af Unionens lovgivningsmæssige retsakter. Forelæggelse ved erhvervsministeren.

7) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (konkurrenceevne – indre marked og industri) den 9. juni 2022

Rådsmøde (konkurrenceevne – indre marked og industri) den 9. juni 2022. Erhvervsministeren forelægger dagsordenspunkt 1-2.

8) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 9.-10. juni 2022

Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 9.-10. juni 2022. Udlændinge- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 15-19 og 21.

9) Møde i Europaudvalget. Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik og sundhed m.v.) den 14. juni 2022

Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - sundhed) den 14. juni 2022. Forelæggelse ved udlændinge- og integrationsministeren (på vegne af sundhedsministeren).