Mødet er aflyst
01.12.2021 kl. 13:00
Grønlandsudvalget
Høring i Grønlandsudvalget om fremtidens retsvæsen i Grønland

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.