Den direkte transmission forventes at begynde onsdag 25. maj 2022 klokken 12:30

Påmind
25.05.2022 kl. 12:30
Grønlandsudvalget
Høring i Grønlandsudvalget om anbringelser af grønlandske børn og unge i Danmark

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.