Mødet er aflyst
23.01.2022 kl. 10:00
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Møde i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget med Borgertinget

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.