Mødet er aflyst
16.12.2021 kl. 11:30
Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Høring i Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget om ccs

Dagsordenen for mødet er endnu ikke offentliggjort.