Del fra: : :  
14.10.2021 kl. 10:30
Miljø- og Fødevareudvalget
Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om aktuel status for ulvesituationen i Danmark, Håndtering af spildevand m.m.

1) Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om aktuel status for ulvesituationen i Danmark

Åbent samråd med miljøministeren om aktuel status for ulvesituationen i Danmark.

2) Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om håndtering af spildevand

Åbent samråd med miljøministeren om håndtering af spildevand.

3) Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om IHN-smitte i dambrug og ”put and take”-søer

Åbent samråd med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri om IHN-smitte i dambrug og ”put and take”-søer.