Del fra: : :  
18.05.2022 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 111 i salen

1) 1. behandling af B 147 om at indføre forbud mod bilreklamer og krav til bilreklamer

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre forbud mod bilreklamer og krav til bilreklamer. Af Henning Hyllested (EL) og Søren Egge Rasmussen (EL).

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid)

Spørgetid

2.1) Spm. nr. S 887 om tortur og henrettelser begået af de ukrainske styrker

Spm. nr. S 887 Til udenrigsministeren af: Marie Krarup (UFG): Hvad vil regeringen konkret gøre for at sikre, at Danmark ikke direkte eller indirekte er med til at finansiere aktiviteter, hvor FN siger, at der er troværdige anklager og oplysninger om tortur og henrettelser begået af de ukrainske styrker som beskrevet i artiklen fra Reuters?

2.2) Spm. nr. S 902 om Ukraine

Spm. nr. S 902 Til udenrigsministeren af: Marie Krarup (UFG): Hvordan forholder udenrigsministeren sig til, at Ukraine er et af de mest korrupte lande i Europa, og hvordan spiller det ind i forhold til de midler, som Danmark har sendt til Ukraine?

2.3) Spm. nr. S 914 om ordlyden på stemmesedlen i forbindelse med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet

Spm. nr. S 914 Til udenrigsministeren af: Hans Kristian Skibby (UFG): Hvad er udenrigsministerens holdning til, at Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, til Frihedsbrevet har sagt, at der stod »noget jura« i vejen for, at stemmesedlen ved folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet kort og godt kunne have lydt: »Vil du afskaffe forsvarsforbeholdet?«, og er ministeren enig med professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Waage, der mener, at Rasmus Stoklund er forkert på den?

2.4) Spm. nr. S 911 om nyt registreringssystem inden for jagtvåben og jagttilbehør

Spm. nr. S 911 Til justitsministeren af: Thomas Danielsen (V): Mener ministeren, idet flere forretningsdrivende inden for jagtvåben og jagttilbehør grundet situationen med PAC’s manglende funktioner i it-systemerne oplever særdeles stor omsætningsnedgang grundet afskaffelsen af det gamle it-system, inden det nye it-system er blevet klar, at der kan gøres tiltag, der fremmer et registreringssystem hurtigere?

2.5) Spm. nr. S 907 om at det offentlige skal bestemme, hvad de ældre skal have til aftensmad

Spm. nr. S 907 Til social- og ældreministeren af: Anne Honoré Østergaard (V): Hvorfor mener ministeren, at det offentlige skal bestemme, hvad de ældre skal have til aftensmad?

2.6) Spm. nr. S 912 om økonomisk ulighed og øget fattigdom

Spm. nr. S 912 Til social- og ældreministeren af: Alex Vanopslagh (LA): Hvordan mener ministeren at den stigende økonomiske ulighed og øget fattigdom som følge af regeringens politik påvirker folk på kanten af samfundet?

2.7) Spm. nr. S 913 om økonomisk ulighed og øget fattigdom

Spm. nr. S 913 Til social- og ældreministeren af: Alex Vanopslagh (LA): Hvordan vil ministeren håndtere udfordringerne med stigende fattigdom hos socialt udsatte som følge af regeringens økonomiske politik?

2.8) Spm. nr. S 926 om aftalen »Børnene Først«

Spm. nr. S 926 Til social- og ældreministeren af: Marlene Ambo-Rasmussen (V): Kan ministeren garantere, at aftalen »Børnene Først« bliver fuldt ud færdigforhandlet og implementeret, inden danskerne skal til stemmeurnerne igen?

2.9) Spm. nr. S 900 om den midlertidige merbevilling til sklerosehospitalerne

Spm. nr. S 900 Til sundhedsministeren af: Anne Honoré Østergaard (V): Hvorfor mener ministeren ikke, at det haster med at finde en løsning på, at den midlertidige merbevilling til sklerosehospitalerne udløber ved årets udgang?

2.10) Spm. nr. S 916 om frit valg på fødselsområdet

Spm. nr. S 916 Til sundhedsministeren af: Marlene Ambo-Rasmussen (V): Hvorfor vil ministeren ikke give fødende frit valg på fødselsområdet, som det også er anbefalet af foreningen Forældre og Fødsel?

2.11) Spm. nr. S 906 om kapacitetsbegrænsninger på Herning Gymnasium

Spm. nr. S 906 Til børne- og undervisningsministeren af: Kenneth Mikkelsen (V): Hvad er ministerens holdning til, at 35 unge kommende gymnasieelever med adresse i Herning Kommune har fået afvist optagelse på det lokale Herning Gymnasium med henvisning til mere restriktive kapacitetsbegrænsninger end tidligere år?

2.12) Spm. nr. S 898 om at opgradere systemet, således at færre fly aflyses på Bornholm grundet tåge

Spm. nr. S 898 Til transportministeren af: Peter Juel-Jensen (V): Idet tåge har forårsaget flere forsinkelser i Bornholms Lufthavn i årets første 4 måneder og der findes teknik, der kan sikre, at færre fly må overgive sig til tågen, vil ministeren så tage initiativ til, at man på Bornholm får opgraderet systemet, således at færre fly aflyses?

2.13) Spm. nr. S 899 om at flyve grønt på en indenrigsrute

Spm. nr. S 899 Til transportministeren af: Peter Juel-Jensen (V): Idet statsministeren i sin nytårstale nævnte, at »senest i 2025 skal danskerne have mulighed for at flyve grønt på en indenrigsrute«, er ministeren så tilfreds med, hvordan arbejdet med dette skrider frem?

2.14) Spm. nr. S 908 om at forskningsmidlerne fortsat er ulige fordelt mellem landets universiteter

Spm. nr. S 908 Til uddannelses- og forskningsministeren af: Marie Bjerre (V): Mener ministeren, at debatten om, at forskningsmidlerne fortsat er ulige fordelt mellem landets universiteter og bl.a. rammer Aalborg Universitet hårdt, ikke længere er aktuel, efter regeringen i december 2021 indgik en aftale om at tildele flere basismidler til forskning til Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og IT-Universitetet i København?

2.15) Spm. nr. S 909 om regeringens udspil til en grøn skattereform

Spm. nr. S 909 Til skatteministeren af: Marie Bjerre (V): Hvad mener ministeren om, at regeringens udspil til en grøn skattereform samlet set hæver byrderne for dansk erhvervsliv med 2 mia. kr.?

2.16) Spm. nr. S 910 om store huslejestigninger som følge af højere inflation

Spm. nr. S 910 Til indenrigs- og boligministeren af: Hans Kristian Skibby (UFG): Hvad er ministerens holdning til, at lejere risikerer historisk store huslejestigninger som følge af højere inflation, der bl.a. er udløst af højere priser på energi, og vil ministeren tage initiativ til at ændre reguleringsmekanismen, så prisstigninger på eksempelvis energi ikke kommer til at påvirke lejernes husleje?

3) 1. behandling af B 79 om bekæmpelse af ulovlig helårsbeboelse i kolonihaver

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af ulovlig helårsbeboelse i kolonihaver. Af Alex Ahrendtsen (DF) m.fl.

4) 1. behandling af B 148 om forbedringer af forholdene for danske lastbilchauffører og vognmænd

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en arbejdsgruppe, som skal fremsætte forslag til forbedringer af forholdene for danske lastbilchauffører og vognmænd. Af Hans Kristian Skibby (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Liselott Blixt (UFG) og Bent Bøgsted (UFG).