Del fra: : :  
19.05.2022 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 112 i salen

1-2) Eventuelt. 2. behandling af L 201 om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine

Punkt 1 og 2 behandles sammen. Forslag L 201 til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine. Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil). Forslag L 202 til lov om ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

2) Eventuelt. 2. behandling af L 202 om særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine). Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).