Del fra: : :  
19.05.2022 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 112 i salen

1) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 201:

Forslag til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine.

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 12.05.2022. 1. behandling 17.05.2022. Betænkning 18.05.2022).

2) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 12.05.2022. 1. behandling 17.05.2022. Betænkning 18.05.2022).