Del fra: : :  
19.05.2022 kl. 10:15
Møde i salen
Møde nr. 113 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 42 [afstemning]:

Forespørgsel til sundhedsministeren om en autorisationsordning for akupunktører.

Af Liselott Blixt (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Bent Bøgsted (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG).

(Anmeldelse 25.02.2022. Fremme 01.03.2022. Forhandling 17.05.2022. Forslag til vedtagelse nr. V 81 af Liselott Blixt (UFG), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Bent Bøgsted (UFG), Marie Krarup (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG). Forslag til vedtagelse nr. V 82 af Rasmus Stoklund (S), Kirsten Normann Andersen (SF), Stinus Lindgreen (RV) og Peder Hvelplund (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 83 af Martin Geertsen (V) og Per Larsen (KF)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 49 [afstemning]:

Forespørgsel til sundhedsministeren om en autorisationsordning for psykomotoriske terapeuter.

Af Liselott Blixt (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Bent Bøgsted (UFG), Marie Krarup (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG).

(Anmeldelse 25.03.2022. Fremme 29.03.2022. Forhandling 17.05.2022. Forslag til vedtagelse nr. V 84 af Liselott Blixt (UFG), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Bent Bøgsted (UFG), Marie Krarup (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG). Forslag til vedtagelse nr. V 85 af Julie Skovsby (S), Stinus Lindgreen (RV) og Peder Hvelplund (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 86 af Martin Geertsen (V) og Per Larsen (KF)).

3) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 201:

Forslag til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine.

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 12.05.2022. 1. behandling 17.05.2022. Betænkning 18.05.2022).

4) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 202 A:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder til fordrevne børn og unge fra Ukraine).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

().

5) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 202 B:

Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Statslig refusion for visse typer af kommunale udgifter til udlændinge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v.).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 18.05.2022 til 3. behandlingen af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil)).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 143:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen. (Udskydelse af solnedgangsklausul vedrørende bestemmelse om antimobning).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 24.02.2022. 1. behandling 03.03.2022. Betænkning 11.05.2022. 2. behandling 17.05.2022. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 139:

Forslag til lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Ophævelse af bestemmelser om støtteramme, støttetid og maksimal forsinkelse m.v.).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Jesper Petersen).

(Fremsættelse 23.02.2022. 1. behandling 04.03.2022. Betænkning 11.05.2022. 2. behandling 17.05.2022).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 137:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Geologisk lagring af CO2 på under 100 kt med henblik på forskning, udvikling eller afprøvning af nye produkter og processer og statslig deltagelse i CO2-lagringstilladelser).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.02.2022. 1. behandling 16.03.2022. Betænkning 05.05.2022. 2. behandling 17.05.2022. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 138:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Justering af rammer for etablering af vedvarende energi-anlæg på havet uden for udbud og udvidelse af VE-ordningerne til at omfatte solcelleanlæg på havet og visse solcelleanlæg på søer m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.02.2022. 1. behandling 16.03.2022. Betænkning 05.05.2022. 2. behandling 17.05.2022. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 163 A:

Forslag til lov om bogføring.

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(2. behandling 17.05.2022. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 163 B:

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Gennemførelse af aftale om det fremadrettede behov for revision).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(2. behandling 17.05.2022. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 148:

Forslag til lov om udvikling af statsvejnettet.

Af transportministeren (Trine Bramsen).

(Fremsættelse 16.03.2022. 1. behandling 07.04.2022. Betænkning 10.05.2022. 2. behandling 17.05.2022. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 156:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om skifte af dødsboer. (Antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse og digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender m.v. i sager om skifte af dødsbo).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 30.03.2022. 1. behandling 22.04.2022. Betænkning 10.05.2022. 2. behandling 17.05.2022).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 149:

Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr, lov om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v., lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Tilpasning af national ret som følge af forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og tilpasning af Lægemiddelstyrelsens tilsyn med medicinsk udstyr m.v.).

Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 25.03.2022. 1. behandling 08.04.2022. Betænkning 10.05.2022. 2. behandling 17.05.2022. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 130:

Forslag til lov om ændring af lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget. (Ændring af revisionsbestemmelse og forenkling af kompetenceforhold med hensyn til udstedelse af bekendtgørelsesregler).

Af Henrik Dam Kristensen (S), Karen Ellemann (V), Pia Kjærsgaard (DF), Trine Torp (SF) og Rasmus Helveg Petersen (RV).

(Fremsættelse 22.02.2022. 1. behandling 29.03.2022. Betænkning 11.05.2022. 2. behandling 17.05.2022).

16) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 201:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Justering af rammerne for opfølgning på beretninger fra granskningskommissioner og visse undersøgelseskommissioner).

(Forslag som fremsat (i betænkning) 11.05.2022. Anmeldelse (i salen) 12.05.2022. 1. behandling 17.05.2022).

17) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 65:

Forslag til folketingsbeslutning om indkaldelse til forhandlinger om obligatorisk stillingtagen til, om man vil være organdonor.

Af Mette Abildgaard (KF), Liselott Blixt (DF) og Kirsten Normann Andersen (SF).

(Fremsættelse 11.01.2022. 1. behandling 28.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

18) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 97:

Forslag til folketingsbeslutning om bedre lægedækning.

Af Martin Geertsen (V) m.fl.

(Fremsættelse 22.02.2022. 1. behandling 26.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

19) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 98:

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke patienternes rettigheder.

Af Martin Geertsen (V) m.fl.

(Fremsættelse 22.02.2022. 1. behandling 28.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

20) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 99:

Forslag til folketingsbeslutning om fælles nationale kvalitetsstandarder for den kommunale del af sundhedsområdet.

Af Martin Geertsen (V) m.fl.

(Fremsættelse 22.02.2022. 1. behandling 28.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

21) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 121:

Forslag til folketingsbeslutning om, at alle danskere sikres ret til egen familielæge, og om at standse udbredelsen af stråmandsklinikker i almen praksis.

Af Per Larsen (KF) og Søren Pape Poulsen (KF).

(Fremsættelse 24.02.2022. 1. behandling 26.04.2022. Betænkning 10.05.2022).

22) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 104:

Forslag til folketingsbeslutning om kvæg på græs.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 22.02.2022. 1. behandling 04.05.2022. Betænkning 11.05.2022).

23) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 164:

Forslag til folketingsbeslutning om plantebaserede og klimavenlige offentlige kantiner.

Af Susanne Zimmer (FG) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2022. 1. behandling 21.04.2022. Betænkning 11.05.2022).

24) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 56:

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af valgret til kommunale og regionale valg for andre end danske statsborgere.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 14.12.2021. 1. behandling 15.03.2022. Betænkning 12.05.2022).

25) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 199:

Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2021.

(Forslag som fremsat (i betænkning) 28.04.2022. Anmeldelse (i salen) 04.05.2022. 1. behandling 17.05.2022).

26) 2. behandling af lovforslag nr. L 119:

Forslag til lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. (Indførelse af orienteringspligt for politiet).

Af kulturministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

(Fremsættelse 09.02.2022. 1. behandling 04.03.2022. Betænkning 04.05.2022).

27) 2. behandling af lovforslag nr. L 152:

Forslag til lov om ændring af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Midlertidig ændring af visse adgangskrav til en diplomuddannelse i skat).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Jesper Petersen).

(Fremsættelse 30.03.2022. 1. behandling 21.04.2022. Betænkning 17.05.2022).

28) 2. behandling af lovforslag nr. L 179:

Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Forhøjelse af fribeløb).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Jesper Petersen).

(Fremsættelse 27.04.2022. 1. behandling 03.05.2022. Betænkning 17.05.2022).

29) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 123:

Forslag til folketingsbeslutning om at indføre systematiske retslige obduktioner i en 2-årig periode ved alle tidlige og uventede dødsfald blandt mennesker med psykiske lidelser.

Af Trine Torp (SF) m.fl.

(Fremsættelse 25.02.2022).

30) Forespørgsel nr. F 43:

Forespørgsel til sundhedsministeren om et uafhængigt videncenter for alternativ behandling.

Af Liselott Blixt (UFG), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Bent Bøgsted (UFG), Marie Krarup (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG).

(Anmeldelse 03.03.2022. Fremme 15.03.2022).

31) 1. behandling af lovforslag nr. L 200:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven. (Nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister m.v. og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag).

Af skatteministeren (Jeppe Bruus).

(Fremsættelse 10.05.2022).

32) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 169:

Forslag til folketingsbeslutning om ret til su som udeboende for studerende øboere under 18 år.

Af Mette Hjermind Dencker (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2022).

33) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 108:

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre det frie valg til enten digitale eller fysiske samtaler i jobcentre og a-kasser.

Af Hans Andersen (V) og Morten Dahlin (V).

(Fremsættelse 23.02.2022).

34) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 132:

Forslag til folketingsbeslutning om, at hjemløse skal tages ud af jobcentrene.

Af Mette Thiesen (NB) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2022).

35) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 190:

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag (borgerforslag).

Af Leif Lahn Jensen (S), Thomas Danielsen (V), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Skaarup (DF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Susanne Zimmer (FG), Torsten Gejl (ALT), Jens Rohde (KD), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Karina Adsbøl (UFG), Lise Bech (UFG), Liselott Blixt (UFG), Lars Løkke Rasmussen (UFG) og Hans Kristian Skibby (UFG).

(Fremsættelse 16.03.2022).

36) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 157:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af beslutningskompetence vedrørende elektronisk fodlænkeafsoning.

Af Preben Bang Henriksen (V) og Morten Dahlin (V).

(Fremsættelse 01.03.2022).

37) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 173:

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre bedre vilkår for anonymisering af danske politibetjente.

Af Britt Bager (KF) m.fl.

(Fremsættelse 01.03.2022).