Del fra: : :  
28.09.2022 kl. 10:10
Møde i salen
Møde nr. 133 i salen

1) Eventuelt. 1. behandling af L 212 om en indefrysningsordning for høje energiregninger

Forslag til lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger. Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

2) Evt. 1. beh. af L213 om likviditetslån m.v. ifm. indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v.

Forslag til lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v. Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

3) Evt. 1. beh. af L214 om nedsættelse af den almindelige elafgift i første halvår 2023, forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023 m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om en børne- og ungeydelse, pensionsbeskatningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af den almindelige elafgift i første halvår 2023, forhøjelse af børne- og ungeydelsen i 2023, fremrykning af forhøjelse af aldersopsparingens lave loft, udvidelse af perioden for aldersopsparingens høje loft og indførelse af skattepligt på udbytter til udenlandske stater og deres institutioner). Af skatteministeren (Jeppe Bruus).