Del fra: : :  
26.11.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 25 i salen

1) 1. behandling af L 77 om imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence m.v.

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, straffuldbyrdelsesloven og straffeloven. (Opfølgning på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for personer anbragt i hospital eller institution ved dom). Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

2) 1. behandling af L 78 om styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om pas til danske statsborgere m.v. (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgivning til ofre for seksuelle overgreb). Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

3) 1. behandling af B 1 om en national strategi mod ensomhed

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi mod ensomhed. Af Jane Heitmann (V) m.fl.

4) 1. beh. af B13 om sagsbehandlingsgaranti med nationale tidsfrister og tværfaglig kvalitet i sagsbehandlingen for syge (borgerforslag)

Forslag til folketingsbeslutning om sagsbehandlingsgaranti med nationale tidsfrister og tværfaglig kvalitet i sagsbehandlingen for syge (borgerforslag). Af Leif Lahn Jensen (S), Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Karsten Hønge (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Jens Rohde (KD), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Susanne Zimmer (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG).

5) 1. behandling af B 21 om afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen. Af Mette Abildgaard (KF) m.fl.

6) 1. behandling af B 20 om en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark (borgerforslag)

Forslag til folketingsbeslutning om en mere human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark (borgerforslag). Af Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Karsten Hønge (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Jens Rohde (KD), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Susanne Zimmer (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG).