Den direkte transmission forventes at begynde torsdag 2. december 2021 klokken 10:00

Påmind
02.12.2021 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 28 i salen

1) Fortsættelse [afstemning] af F 9 om efterretningsmateriale fra Afghanistan

Forespørgsel til forsvarsministeren om efterretningsmateriale fra Afghanistan. Af Marcus Knuth (KF) og Niels Flemming Hansen (KF).

2) 3. behandling af L 32 om ligestilling ved tildeling af ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption m.v.

Forslag til lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte. (Ligestilling ved tildeling af ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption m.v.). Af uddannelses- og forskningsministeren (Jesper Petersen).

3) 3. behandling af L 19 om justering af taxiloven

Forslag til lov om ændring af taxiloven. (Dokumentationskrav til brug for tilsyn og med hensyn til danskkundskaber for chauffører, gebyrer og overenskomstkrav for tilladelser i henhold til tidligere gældende lov om taxikørsel m.v.). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

4) 3. behandling af L 21 om markedsovervågning på færdselsområdet m.v.

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om produkter og markedsovervågning. (Markedsovervågning på færdselsområdet m.v.). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

5) 3. behandling af L 22 om fravigelse af støjkrav i forbindelse med jernbaneprojekter i særlige tilfælde og kompensation herfor

Forslag til lov om ændring af jernbaneloven, lov om elektrificering af jernbanen og ligningsloven. (Fravigelse af støjkrav i forbindelse med jernbaneprojekter i særlige tilfælde og kompensation herfor). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

6) 3. behandling af L 46 om ændring af postloven

Forslag til lov om ændring af postloven. (Hjemmel til at sanktionere overtrædelse af indberetningsforpligtelser efter forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester). Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

7) 3. behandling af L 33 om udvidelse af ordningen for supplerende ydelse for udsendte personel m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel. (Udvidelse af ordningen for supplerende ydelse for udsendt personel m.v.). Af forsvarsministeren (Trine Bramsen).

8) 3. behandling af L 44 A om permanent mulighed for dyrkning af cannabis m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. (Permanent mulighed for dyrkning af cannabis m.v.). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

9) 3. behandling af L 44 B om forlængelse af forsøgsordningen

Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis. (Forlængelse af forsøgsordningen). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

10) 3. behandling af L 45 om tilpasninger af national ret som følge af forordning om lægemidler til dyr m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven. (Tilpasninger af national ret som følge af forordning om lægemidler til dyr m.v.). Af sundhedsministeren (Magnus Heunicke).

11) 3. behandling af L 40 om datadrevet kontrol og offentliggørelse af kontrolresultater m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Datadrevet kontrol og offentliggørelse af kontrolresultater m.v.). Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Rasmus Prehn).

12) 3. beh. af L 41 om bekæmpelse af særlig Salmonella Dublin-smitterisiko og frivillige sundhedsrådgivningsaftaler

Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr. (Bekæmpelse af særlig Salmonella Dublin-smitterisiko og frivillige sundhedsrådgivningsaftaler). Af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Rasmus Prehn).

13) 3. beh. af L 28 om geografisk afgrænsning og myndighedsgodkendelse af kommunal fjernkølingsvirksomhed m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om fjernkøling. (Geografisk afgrænsning og myndighedsgodkendelse af kommunal fjernkølingsvirksomhed, dataindberetningskrav og ophævelse af synergikrav). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

14) 3. behandling af L 30 om stop for efterforskning og indvinding af kulbrinter efter 2050, stop for nye udbudsrunder m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Stop for efterforskning og indvinding af kulbrinter efter 2050, stop for nye udbudsrunder vedrørende efterforskning og indvinding af kulbrinter, indskrænkning af olie- og gasområdet i Nordsøen m.v.). Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

15) 3. behandling af L 12 A om supplering af taksonomiforordningen og ny model for SIFI-udpegning

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love. (Supplering af taksonomiforordningen og ny model for SIFI-udpegning). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

16) 3. beh. af L 12 B om straf for overtrædelse af STS-forordningens artikel 26 b-26 e og ophævelse af positionslofter for råvarederivater

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed. (Straf for overtrædelse af STS-forordningens artikel 26 b-26 e og ophævelse af positionslofter for råvarederivater). Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

17) 2. behandling af L 50 om udskydelse af revisionsbestemmelse i lov om trossamfund uden for folkekirken

Forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af revisionsbestemmelse). Af kirkeministeren (Ane Halsboe-Jørgensen).

18) 1. behandling af B 15 om tandlæger på lige vilkår med praktiserende læger over sundhedsvæsenet (borgerforslag).

Forslag til folketingsbeslutning om tandlæger på lige vilkår med praktiserende læger over sundhedsvæsenet (borgerforslag). Af Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Karsten Hønge (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Jens Rohde (KD), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Susanne Zimmer (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Sikandar Siddique (UFG).

19) 1. behandling af B 19 om at indskrive Chicagoprincipperne i universitetsloven

Forslag til folketingsbeslutning om at indskrive Chicagoprincipperne i universitetsloven. Af Alex Vanopslagh (LA) m.fl.