Del fra: : :  
08.12.2021 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 31 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 42:

Forslag til folketingsbeslutning om at udelukke personer, der af PET vurderes at være til fare for landets sikkerhed, fra opnåelse af dansk indfødsret for bestandig.

Af Marcus Knuth (KF) og Søren Pape Poulsen (KF).

(Fremsættelse 17.11.2021).

3) Forespørgsel nr. F 14:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om indfødsretslovforslag.

Af Marcus Knuth (KF) og Niels Flemming Hansen (KF).

(Anmeldelse 17.11.2021. Fremme 19.11.2021).

1) Til udenrigsministeren af:

Rasmus Nordqvist

Hvilke skridt vil udenrigsministeren tage bilateralt og i relevante internationale fora i forhold til Israels beslutning om at betegne seks menneskerettighedsorganisationer som terrororganisationer, og vil ministeren tage initiativ til at bede Israel om at omgøre sin beslutning?

(Spm. nr. S 269).

2) Til udenrigsministeren af:

Christian Juhl

Vil udenrigsministeren som i Norge kræve, at de israelske myndigheder inden for en klar deadline fremlægger overbevisende dokumentation for de påstande, som ligger til grund for terrorbetegnelsen af de seks palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, og vil udenrigsministeren indkalde den israelske ambassadør til en samtale, hvor dette budskab overleveres?

(Spm. nr. S 273).

3) Til udenrigsministeren af:

Christian Juhl

Hvilke tiltag vil udenrigsministeren tage for at beskytte de palæstinensiske civilsamfundsorganisationer, som udfører et vitalt arbejde med at dokumentere menneskerettighedskrænkelser fra den israelske besættelsesmagt og Det Palæstinensiske Selvstyre, som Danmark i øvrigt har støttet og samarbejdet med en årrække, og vil Danmark på linje med andre lande være villig til at sikre en ekstrabevilling til de seks organisationer for at markere sin opbakning?

(Spm. nr. S 274).

4) Til justitsministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvad er ministerens holdning til den e-mail-korrespondance, der – i forbindelse med det daværende Miljø- og Fødevareministeriums redegørelse om ulovlig aflivning af mink – den 21. november blev udvekslet mellem en medarbejder i Rigspolitiet og en medarbejder i Justitsministeriet, hvor der ifølge advokatundersøgelsen om actioncard på side 129 fremgår følgende indhold: »Ps. Jeg går ud fra, at det er besluttet, at redegørelsen ikke skal komme ind på Justitsministeriets telefonopkald den 5. november om den manglende lovhjemmel.«?

(Spm. nr. S 275, skr. begr.).

5) Til justitsministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvad tænker ministeren om, at socioøkonomiske forhold ifølge den internationalt anerkendte kriminolog Per-Olof Wikström kun kan forklare 3-4 pct. af variationen i kriminalitet mellem grupper, mens resten må tilskrives personlig moral, ligesom han for nylig i et interview har forklaret det: »Social udsathed forklarer 3–4 procent af variationen i kriminalitet, mens personlig moral og selvkontrol, samt de miljøer man færdes i forklarer ca. 60 procent. De fleste, som lever i social udsathed er ikke kriminelle. Det kan ikke i sig selv være en årsag til kriminalitet, fortsætter han og vender tilbage til ordene selvkontrol og moral.« (spørgerens oversættelse)?

(Spm. nr. S 277, skr. begr.).

6) Til justitsministeren af:

Karina Adsbøl

Vil ministeren – idet Minkkommissionen ikke anser det som et problem, at regeringen udtaler sig om minksagen – tilkendegive, om han kategorisk afviser at udtale sig om flere spørgsmål vedrørende forløbet om aflivning af alle mink, som for tiden undersøges af Minkkommissionen, eller er der efter ministerens opfattelse – trods tilbageholdenhed af principielle årsager i relation til Minkkommissionens arbejde – et vist rum til at udtale sig om spørgsmål, bl.a. i forhold til rent faktuelle oplysninger, der spørges til i spørgsmål 252, REU alm. del, af 16. november 2021?

(Spm. nr. S 276).

7) Til klima-, energi- og forsyningsministeren af:

Jens Rohde

Hvad mener ministeren om knopskydningen af kommunale genbrugsbutikker i flere danske kommuner?

(Spm. nr. S 260 (omtrykt)).

8) Til klima-, energi- og forsyningsministeren af:

Jens Rohde

Mener ministeren, at den kommunale aktivitet i forhold til genbrugsbutikker styrker eller svækker civilsamfundet, endsige er i overensstemmelse med den politiske aftale om ngo’ers (herunder Røde Kors' og Kirkens Korshærs) forrang i adgang til genbrugsvarer?

(Spm. nr. S 261 (omtrykt)).

9) Til kirkeministeren af:

Louise Schack Elholm

Hvad vil ministeren gøre for at sikre, at julegudstjenesterne ikke bliver aflyst i år?

(Spm. nr. S 258).

10) Til erhvervsministeren af:

Rasmus Nordqvist

Hvad kan ministeren oplyse om fremdriften i arbejdet med at sikre lovpligtig rettidig omhu for menneskerettigheder i EU, er regeringen enig i et sådant behov, og hvad gør regeringen for at sikre en fremdrift i processen?

(Spm. nr. S 270).

11) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Louise Schack Elholm

Mener ministeren, at det gavner præstemanglen i landområderne i Danmark, hvis der bliver skåret ned på optaget på teologiuddannelsen?

(Spm. nr. S 271).